260.000 jobb försvinner i år och nästa år.

593.000 är arbetslösa 2010. Det innebär att arbetslösheten hamnar på 11,3 procent. Antalet som deltar i åtgärder ökar från 134.000 i år till 208.000 nästa år eller 4,4 procent av arbetskraften.

Den bedömningen gör Arbetsförmedlingen i sin prognos för 2009 och 2010.

Vartannat jobb som försvinner är ett industrijobb. 130.000 försvinner i industrin i år och nästa år. 70.000 jobb försvinner i den privata tjänstesektorn, 30.000 jobb försvinner i byggsektorn och 25.000 jobb försvinner i kommuner och landsting.

Risk för långsiktig skada
Det finns risk att vi får långsiktiga skadeverkningar på arbetsmarknaden, betonar Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors.

Han varnar för risken att strukturarbetslösheten permanentas på en hög nivå även när krisen väl är över, det vill säga att stora grupper av människor slås ut permanent därför att de inte har den utbildning som krävs.

Industrin är ett exempel. Tolv procent av industrijobben försvinner på två år. När det väl vänder kan industrin ändå få svårt att hitta folk. Orsaken är att enkla jobb försvinner för gott. I stället kommer industrin att fråga efter kvalificerade yrkesarbetare.

Arbetsförmedlingen pekar faktiskt ut både industrin och byggsektorn som branscher där framtidens jobb finnas. Andra yrken med goda framtidsutsikten är lärare, läkare, ingenjör med högskoleutbildning, långtradarchaufför, sjuksköterska och datatekniker.

Trånga inkörsportar
Däremot blir det kärvt inom hotell- och restaurang och i butiker – två inkörsportar in i arbetslivet för unga människor. Och de som jobbar med administration har inga ljusa framtidsutsikter.

Prognosen grundar sig svar från knappt 12.600 arbetsställen inom det privata näringslivet och nästan samtliga kommuner och landsting.

Alla grupper drabbas av högre arbetlöshet, men ungdomar och invandrare som är födda utanför Europa drabbas hårdast. De äldsta på arbetsmarknaden, åldergruppen mellan 55 och 64 år, drabbas hårdare än andra liksom funktionshindrade. Män drabbas betydligt hårdare än kvinnor.

Antalet arbetslösa ungdomar kommer nästan att fördubblas innan 2010 är slut. Unga utan gymnasiebetyg lever farligt. De riskerar att förbli arbetslösa även när det vänder uppåt.

Otakt mellan regionerna
Sverige går i otakt. Industritäta regioner drabbas hårdast. Flest jobb försvinner i Blekinge, Västra Götaland och Kronobergs län. Stockholms län, Jämtland och Skåne klarar sig bäst.

Trots eländet räknar Arbetsförmedlingen med att det vänder nästa år.

Vi ser ljuset i tunneln. Vi räknar med att världskonjunkturen är på väg att bottna, säger Tord Strannefors.

Och det var faktiskt ännu värre förr. Under 90-talskrisen försvann en halv miljon jobb.

– Skillnaden nu är exportindustrin drabbas hårdast. Det är en större smäll för industrin än andra sektorer, konstaterar Tord Strannefors.