Mer än varannan väljare struntade i EU-valet, både i Sverige och i hela unionen. Men intresset varierar stort mellan länderna.

Andelen som röstar i EU valet har krympt i unionen i stort. I årets val röstade i genomsnitt 43,1 procent av de röstberättigade, att jämföra med 45,5 vid förra valet 2004. Men skillnaden är stor mellan länderna.

Luxemburg toppar statistiken med ett valdeltagande på 91 procent, tätt följt Belgien där 90 procent tog sig i väg till vallokalerna, enligt siffrorna på måndagseftermiddagen. Lägst var valdeltagandet i Slovakien, där inte ens var femte person använde sin rösträtt (strax under 20 procent), och valdeltagandet vara bara marginellt högre i Litauen.

I Sverige ökade röstdeltagandet med nästan åtta procentenheter från förra EU-valet. Vi ligger nu något över medel bland EU-länderna med ett valdeltagande på 43,8 procent, enligt de preliminära siffrorna.

 


Valdeltagandet i alla EU-länder.