Det är bra för Sverige om vi låter utländska arbetare jobba som städare eller snickare till en betalning långt under avtalsenlig lön. Vi gör dem i själva verket en tjänst genom att utnyttja dem.

 

Vem tror ni sagt det? Någon tokig ungmoderat? Nej, inte alls. Påståendena framförs på borgerliga Expressens ledarsida i ett angrepp på Marita Ulvskog. Tidningen är arg därför hon  talat om att ett lettiskt bemanningsföretag med namnet Hyrlett ägnar sig åt en ny form av människohandel.

Så får man inte säga anser Expressen. Letter och polacker talar ju så dålig svenska att de inte är värda avtalsenlig lön, anser tidningen. De är dessutom nöjda med litet. I sitt hemland är de vana att jobba för några tior i timmen. Så varför ska de ha så mycket mer i Sverige.

Svältlön
Principen att den som arbetar och bor i Sverige, om än bara några månader, ska betalas med normal lön har Expressen aldrig gillat.

Under byggnadskonflikten vid skolbygget i Vaxholm undvek därför Expressen noggrant att tala om att de lettiska byggnadsarbetarna betalades med 35 – 45 kronor i timmen, fast uppgifterna var tillgängliga för alla journalister som följde med. En sådan timlön förslår i Sverige knappt till livets nödtorft. Även en gästarbetare får betala svenska priser när han eller hon arbetar i Sverige.

Om nu språkfärdighet ska vara ett argument för lägre lön kan man undra varför Expressen inte tar steget fullt ut. Många flyktingar som invandrat till Sverige talar dålig svenska. Enligt Expressens logik borde de kunna nöja sig med halv lön. Det blir följden för många av dem om de skulle tvingas arbeta på avtalens miniminivå.

Torftig vision
I Expressens tankevärld är det bra för Sverige med lönedumpning. Tidningen måste då tycka att folk som jobbar på svenska avtal som städare, skogsarbetare, byggnadsarbetare och lastbilschaufförer är för högt betalda. Konsekvensen av lönedumpning är ju att de tvingas gå ned i lön eller bli av med jobben.

Men det är vad hela EU-projektet går ut på, skriver Expressen lyriskt. Fri rörlighet över gränserna ska betyda att företag har rätt att betala gästarbetare lägre lön än vad som normalt gäller i det land där de arbetar.

En rätt torftig vision för framtidens Europa, kan man tycka. Men den är redan på väg att bli obehaglig verklighet på sina håll. Exploateringen av gästarbetare och papperslösa invandrare tilltar i många länder, tyvärr även hos oss.

Principen lika lön för lika arbete är inte bara ett skydd för de anställda. Den ger också ett skydd åt de företag som betalar avtalsenlig lön och sköter sina skatteinbetalningar.

Skev måttstock
I städbranschen finns till exempel ett svenskt företag som heter Hemfrid. Att köpa städning från Hemfrid kostar omkring 350 kronor per timme. Det är inget överpris. Firmans utgifter för administration, marknadsföring och löner gör att priset måste hamna ungefär på denna nivå. Det vet alla i branschen.

Hyrlett tar enligt sin hemsida bara 125 kronor per städtimme. Det betyder att företaget, som var och en kan räkna ut, måste betala sina anställda långt under avtalsenlig lön. Annars skulle affären aldrig kunna gå ihop.

Om Hyrletts städpris skulle bli måttstock i städbranschen skulle Hemfrid och andra seriösa städföretag tvingas till nedläggning.

Om vi får tro Expressen är Europasamarbetets idé att Hemfrid ska kunna slås ut genom lönedumping. Det är rentav bra för Sverige, påstår tidningen. Jag undrar om Hemfrids anställda och ägare delar den uppfattningen.