Gratisbiljetter till matchen Sverige-Danmark på Råsunda. Rabatt på bilförsäkring och bankkort. Pensionsbolagen prövar nya vapen inför höstens strid om LO-medlemmarnas pensioner.

1,3 miljoner privatanställda arbetare ska göra ett nytt val av sparande för sina avtalspensioner.

Omvalet blir obligatoriskt. LO och Svenskt Näringsliv har upphandlat nya sparalternativ för Avtalspension Saf-LO, och de skiljer sig så mycket från de gamla att det vore fel att låta människor stanna kvar i sitt tidigare sparande av slentrian, tycker parterna.

 

Stort utbud
Nio bolag har passerat nålsögat och får vara med. Det sparutbud som LO-medlemmarna kan välja ur är kanske det bästa någonsin. Jämfört med upphandlingen för privattjänstemännens avtalspensioner (ITP) för ett par år sedan har avgifterna pressats och sortimentet blivit bredare.

– Vi prövar en ny metod för att informera om utbudet, säger Ellen Nygren, pensionsförhandlare vid LO. Bolagen ska få presentera sig själva på regionala konferenser med försäkringsrådgivare och andra fackliga företrädare.

Det blir en road-show med start i Skövde den 18 augusti.

Bolagen prövade sina argument på en första konferens i Stockholm i förra veckan med pensionsfolk från LO-förbundens förbundskontor. Den visade att traditionella lågprisbolag som Folksam-LO Fondförsäkring och AMF inte sticker ut så tydligt som tidigare.

– Hela marknaden är på väg mot lägre avgifter, säger Stefan Sudra vid Danica Pension.

Mindre skillnad
En annan trend är att skillnaden mellan traditionell försäkring och fondförsäkring har krympt.

De som väljer traditionell försäkring för sin avtalspension får en garanti för att de insatta pengarna finns kvar – men ingen, eller mycket låg garanterad ränta. Den garanterade räntan har slopats för att bolagen ska kunna ta lite större risk – alltså ha mer aktier i sina portföljer – och därmed ha chans till hög avkastning. Det vill säga just det som är typiskt för fondförsäkring.

De bolag som erbjuder fondförsäkring har gått åt andra hållet och minskat risken för spararna (framför allt för dem som kryssar för fondförsäkring som sparform, men sedan inte väljer konkreta fonder). Ju närmare pensioneringen du kommer, desto mindre blir andelen aktier. Det betyder lägre risk – men också mindre chans till hög avkastning. Det vill säga just det som är typiskt för traditionell försäkring.

Olika syn
Det finns intressanta skillnader mellan bolagen.

De har till exempel olika syn på hur stora risker en 60-åring bör ta. Om man faktiskt tror att aktier ger högre avkastning än säkra obligationer, så är det lite väl defensivt att ta bort aktierna ur portföljen just när kapitalet är som störst och aktierna kan ge som mest effekt, resonerar bland andra Alecta och Danica. Flera bolag har metoder för att ge lika stora pensionsutbetalningar varje månad till dem som har kvar mycket aktier, trots att deras pensionskapital växlar i värde.

Huvudintrycket är ändå att skillnaderna mellan sparalternativen har krympt. Vilket är naturligt efter en upphandling med hårda krav.

En bieffekt är att bolagen kan få svårt att profilera sig. Och tar till argument som inte har med en trygg ålderdom att göra.
 

 

FAKTA / Frågor & svar
om det obligatoriska omvalet för Avtalspension Saf-LO.

Vad handlar valet om?

Valet gäller de pengar som betalas in för de privatanställda arbetarnas avtalspension från och med 2009.
Arbetsgivaren betalar i år in 4,1 procent på lönen upp till 381 750 kronor om året och 12 procent på lön ovanför den gränsen.
Procentsatserna höjs stegvis till år 2012, då pensionsavgiften blir 4,5 procent av lönen under taket och 30 procent av lönen ovanför.

När sker valet?
Den 15 september börjar Fora skicka ut omvalspaket. Du har en månad på dig sedan du fått paketet. Men redan nu går det att flytta sitt gamla pensionskapital till något av de nya, upphandlade sparalternativen, antingen via Foras hemsida (www.fora.se) eller på blankett som du beställer från Fora. Om du gör det, så hamnar också den pension du tjänar in i framtiden i det valda alternativet.
Det går att ändra sitt val – årets sista val gäller.

Vad innehåller omvalspaketet?

• Informationsfolder.
• Valblankett.
• Lösenord för den som vill välja via Foras hemsida.

Vilka får omvalspaketet?

Ungefär 1,3 miljoner privatanställda arbetare som tjänar in avtalspension. Det gäller även sjukskrivna och föräldralediga (för dem betalas pensionspremien av en särskild försäkring).
Däremot går inte paketet till dem som har haft Avtalspensions Saf-LO på ett tidigare jobb, men inte längre tjänar in premier. Det går inte heller till dem som har hunnit flytta sitt gamla pensionskapital till något av de nya sparalternativen före den 15 september. De anses redan ha gjort sitt val.

Detta ska du ta ställning till:
• Om du vill ha traditionell försäkring eller fondförsäkring.
•Vilket bolag som ska förvalta din pension.
• Om du vill ha familjeskydd (ett slags livförsäkring) kopplad till pensionen.
•Om du vill ha återbetalningsskydd (som gör att din familj får pensionspengarna om du dör före pensioneringen).
• Ifall du inte har haft familjeskydd eller återbetalningskydd tidigare, och nu vill lägga till det, så krävs en hälsodeklaration.

Vad händer om jag inte väljer?

Den som inte gör ett aktivt val får sin pension placerad i en traditionell försäkring hos AMF.