För drygt tre veckor sedan blev 475 metallarbetare vid Sandvik AB uppsagda. I onsdags kväll blev det klart att 100 av dem återanställs på nytt. Företaget och IF Metallklubben skrev på ett krisavtal.

Det gäller i nio månader mellan den 1 juli och 31 mars och omfattar 1.700 anställda – 80 procent av de kollektivanställda. Deras arbetstid kortas med 20 procent och lönen sänks med elva procent.

– Alternativet hade varit att ytterligare 300 hade varslats, säger verkstadsklubbens ordförande Bo Boström.

15 öre hade räddat alla jobb
Sandvik AB delade ut 3,7 miljarder till aktieägarna i år, eller 3:15 kronor per aktie. Bo Boström konstaterar att 15 öre lägre utdelning per aktie hade räckt för att rädda jobben för samtliga metallarbetare i Sandviken.

Han tycker att avtalet är ”otroligt dåligt”.

– Vi valde mellan pest och kolera, men alternativet var sämre. Företaget gjorde alldeles för många undantag från turordningen i den första omgången. Nu får vi tillbaka alla som har minst fem års anställningstid, säger han.

Den 20 november varslade Sandvik AB 900 anställda i Sandviken om uppsägning. Sedan följde fler varsel.

Allt som allt har Sandvik varslat 1.150 anställda i Sandviken – 670 kollektivanställda och 480 tjänstemän. Betydligt färre får gå. När det mesta är förhandlat och klart har 700 anställda, 570 kollektivanställda och 130 tjänstemän, sagts upp.


Nytt centrum för arbetslösa

När 100 återanställs betyder det att 600 blir av med jobbet. Det är hälften av antalet varslade.

Krisavtal om kortare arbetstid och lägre lön har räddat många jobb inom Sandvikskoncernen. Krisavtalen på exempelvis Sandvik Tooling räddar 120 jobb i Sandviken och 350 jobb i Gimo.

700 arbetare varslades den 20 november. Ett halvår senare, den 12 maj, blev 475 av dem uppsagda. Ytterligare 90 avtalspensionerades.

Sandvikens kommun och Arbetsförmedlingen har startat ett nytt centrum för arbetslösa i Sandvikens Folkets hus tillsammans med bland andra bemanningsföretaget KFG och Trygghetsrådet.

Stor organisation
På kort tid har en stor organisation byggts upp. Den har dimensionerats efter antalet varslade. Det var möjligen att ta i för mycket, eftersom färre sägs upp.

I april kom de första. Ungefär 150 anställda hos underleverantörer till Sandvik var de första som blev av jobbet. I maj kom ytterligare runt 460 arbetare och något tiotal tjänstemän efter Sandviks uppsägningar.