Skyddsombudet Leif Strandberg friades från åtalet om arbetsmiljöbrott, vilket gläder LO. Men domen kan få konsekvenser i framtiden.

Skyddsombudet Leif Strandberg i Umeå åtalades efter en arbetsplatsolycka där han själv skadades. Han borde ha stoppat det riskfyllda arbetet före olyckan, så att hans kollegor inte skulle utsättas för fara, ansåg åklagaren.

Facket har protesterat mot åtalet. Det är arbetsgivaren och inte skyddsombudet som är ansvarig för säkerheten på en arbetsplats, anser LO.

– Skyddsombud har en rättighet att stoppa arbetet, men de har ingen skyldighet. Och kan inte ställas till svars för att de inte ingripit, säger Christina Järnstedt, arbetsmiljöombudsman på LO.

Friades, men…
I dag friades skyddsombudet, men inte för att åtalet var felaktigt, utan för att han inte varit grovt oaktsam.

– Det är positivt att skyddsombudet frias, men man skulle inte ens ha prövat fallet.  Enligt min åsikt har skyddsombuden inte det straffrättsliga ansvaret, säger Henric Ask, jurist på LO-TCO Rättsskydd.

Tingsrätten anser dock, liksom åklagaren, att det inte finns något i lagen som hindrar att ett skyddsombud har ett straffrättsligt ansvar. Och det oroar facket.

”Orimlig tolkning”
Christina Järnstedt anser att tingsrätten missförstått både lagen och skyddsombudens uppgift.

– Vi förutsätter att skyddsombud som valts av sina arbetskamrater för att se till att arbetsgivarna följer lagen inte ska straffas. Det vore en helt orimlig tolkning, säger hon.

Ändå har tingsrätten öppnat för den möjligheten, och risken finns att fler skyddsombud kan åtalas i framtiden.

– Vi kan inte utesluta det. Bevisligen finns det en åklagare som tolkat lagen så och domstolen har ju delvis hållit med, säger Henric Ask.

Ingen rättssäkerhet
Christina Järnstedt säger att en sådan utveckling skulle vara ytterst allvarlig.

– Då har vi inga skyddsombud kvar och rättssäkerheten går förlorad.

Fackförbunden ska analysera domen för att se vilka konsekvenser den får, och om facket måste vidta några åtgärder.

– Skyddsombuden ska känna sig trygga i sin roll. Vår uppfattning i frågan är klar, det här kan inte ligga på skyddsombuden, säger Christina Järnstedt

 

Läs också: artikeln "Skyddsombud friad efter olycka" 2009-06-04