Det blev friande dom för skyddsombudet Leif Strandberg. Han hade åtalats för arbetsmiljöbrott efter en rasolycka i Umeå, och åtalet har väckt kraftiga fackliga protester.

 

– Det känns bra att det är över, säger Leif Strandberg.

I augusti 2005 skadades skyddsombudet Leif Strandberg när han och en kollega grävde för avlopp vid Tegs kyrka i Umeå. Plötsligt rasade jord och grus över dem och Leif Strandberg begravdes upp till midjan, men ingen av männen skadades allvarligt.

Åklagaren ansåg dock att skyddsombudet Leif Strandberg borde ha insett att det fanns rasrisk och stoppat arbetet. Han och platschefen för Peab, som utförde jobbet, åtalades för att ha framkallat fara för arbetstagare, vilket de båda förnekade.

– Jag skulle väl aldrig medvetet utsätta mig själv eller någon annan för fara, säger Leif Strandberg.

 

Åtalet väckte starka protester i de fackliga leden. Det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön och säkerheten, inte skyddsombuden, ansåg facket.

I sin dom konstaterar dock tingsrätten att ingenting i lagtexten utesluter att ett skyddsombud kan vara straffrättsligt ansvarig. Skyddsansvaret ligger dock vanligtvis på arbetsgivaren själv, företagsledningen eller någon anställd som fått ansvaret delegerat, till exempel platschefen.

Men arbetsplatsolyckan i Umeå inträffade inte på grund av grov oaktsamhet, slår domstolen fast. Därför frias både Leif Strandberg och platschefen för Peab.

 

– Jag har hela tiden trott att det skulle gå bra, men det är klart att jag funderat de senaste dagarna. Nu känns det bra, säger Leif Strandberg.