Runt 16 personer skadas varje arbetsdag så allvarligt på jobbet att de får bestående men. Män drabbas oftare än kvinnor och olyckorna drabbar samma branscher år efter år.

Parternas försäkringsbolag Afa, som handlägger arbetsskador, presenterar sin senaste statistik om arbetsskador.

Stabila siffror
Förra året drabbades 31.500 personer av arbetsskador som godkänts Afa. De allra flesta, 27,600, skadades i en arbetsolycka och det är ungefär lika många som det varit varje år de senaste tio åren.

Även antalet allvarliga olyckor som leder till invaliditet ligger på en stabil nivå runt 4.000 fall.  Män löper mer än dubbelt så stor risk att drabbas som kvinnor.

– De beror på att de i högre utsträckning jobbar i branscher där risken är större, säger Michel Normark, chef för Afas analysenhet.

Trä och gruv
För kvinnor är risken för en allvarlig olycka som leder till minst 30 dagars sjukskrivning störst i träindustrin, medan gruvarbete toppar statistiken för män.

– Det är samma yrken som finns i toppen av listorna varje år, industri, hantverksyrken och poliser, säger Michel Normark.

Att människor ramlar på jobbet är den vanligaste orsaken till arbetsolyckor som ger minst en månads sjukskrivning.

Invaliditet
Av de fem främsta olycksorsakerna kniper olika sorters fall tre av platserna: fall utomhus, fall från höjd och fall inomhus. Mer än var tredje fallolycka leder dessutom till någon grad av invaliditet.

– Även när någon snubblar eller halkar får det ofta medicinska konsekvenser, säger Michel Normark.

Andra vanliga orsaker till allvarliga arbetsolyckor är maskinolyckor, hot och våld.

 

FAKTA / De farligaste jobben

 

Kvinnor

Yrke Antal olyckor per 1.000 sysselsatta
Träindustriarbete 9,4
Poliser 8,6
Yrkesförare 7,5
Jord/skogsbrukarbete, trädgårdsarbete, fiske 6,4
Metallarbete, industriellt arbete, livsmedelsarbete 5,2

Män

Yrke

Antal olyckor per 1.000 sysselsatta 

Gruv-, bergarbete, stenhuggare 9,5
Jord/skogsbrukarbete, trädgårdsarbete, fiske 9,4
Träindustriarbete 9,1
Metallarbete, industriellt arbete 8,8
Poliser 7,9

De olyckor som räknas i statistiken ger mer än 30 dagars sjukskrivning och/eller invaliditet.

Källa: Afa försäkring