70 procent av svenskarna vill att svenska regler ska gälla för allt arbete i Sverige, men en femtedel vill att EU:s regler ska väga tyngre än de svenska bestämmelserna.

 

Sex LO-förbund har låtit undersöka synen på regler för arbetsmarknaden. Det är 1.000 personer som svarat och det är Novus opinion som samlat in uppgifterna.

Sekos ordförande Janne Rudén tycker att undersökningen ger stöd för att kollektivavtal och den svenska modellen ska gälla.

– Undersökningen visar också att våra kollektivavtal ska gälla i Sverige oberoende av vem som utför arbetet, säger han.

 

En femtedel vill att EU-rätten ska väga tyngst
Bland de 1.000 tillfrågade är det drygt 70 procent som anser att det är viktigt med kollektivavtal medan en femtedel inte tycker avtalen är så viktiga. Det är även kring 70 procent som anser att kollektivavtalen är viktiga för tryggheten och att de har en betydelsefull roll i framtiden.

Nästan 70 procent vill att svenska regler och avtal ska gälla på den svenska arbetsmarknaden. Varannan vill att svensk arbetsrätt alltid ska vara överordnad EU-rätten medan en femtedel vill att de regler som är mest förmånliga för arbetarna ska gälla. En dryg femtedel vill att EU-rätten alltid ska väga tyngst.

 

Vill få in fackrätt i EU:s fyra friheter
– Jag tycker det här säger att EU-rätten måste ändras, säger Sekos Janne Rudén.
Han vill att reglerna ska skrivas om så att fackliga rättigheter alltid står över de fyra friheterna inom EU, som innebär fri rörlighet inom unionen för personer, varor, tjänster och kapital.

Det är Byggnads, Seko, Elektrikerna, Målarna, Fastighets och Transport som låtit göra underökningen.