Nästa vecka räknar regeringen med att lämna in en ansökan om pengar från EU:s globaliseringsfond. Uppsagda bilarbetare i Västsverige kan därmed få stöd för att utbilda sig.

I dag, torsdag, fattade regeringen de sista nödvändiga besluten för att kunna ansöka om pengar från EU:s globaliseringsfond. Ansökan ska skickas nästa vecka.

Regeringen söker EU-pengar för utbildning av uppsagda bilarbetare i Västsverige.

Projektet kostar 150 miljoner och finansieras till 65 procent av EU:s globaliseringsfond, resten står svenska staten för.

Volvo Personvagnar och de fackliga organisationerna där har tidigare krävt att staten skulle vara med och finansiera utbildning på företaget. Men någon utbildning på Volvo är det inte frågan om.

– Nej, det är inte specifikt riktat till företag utan utbildningen måste ske i annan regi, till exempel yrkesvux, säger Karolin Johansson, pressekreterare på arbetsmarknadsdepartementet.

För en drygt en månad sedan ändrade EU reglerna så att det blev lättare att få pengar från fonden. Då beslutade också EU att spanska bilarbetare skulle få stöd från fonden.

Socialdemokraterna har vid upprepade tillfällen kritiserat regeringen för att de dragit ut på sin ansöka till EU.

FAKTA / Globaliseringsfonden
EU:s globaliseringsfond förfogar över 500 miljoner euro (5,5 miljarder kronor) varje år. Pengarna går till stöd åt varslade eller arbetslösa, ofta handlar det om utbildning.
Källa: EU