Kommunal vill ändra villkoren i den gruppförsäkring som kritiserats för att vara diskriminerande. Det pågående förbundsmötet har beslutat att riva upp villkoren.

Redan nästa vecka kan Kommunal lyfta frågan när förbundet träffar Folksam, enligt ombudsmannen Bo Hjalmarsson som befinner sig på Kommunals förbundsmöte i Uppsala.

– Vi måste också få med oss de andra LO-förbunden. Det kan ju ses som en kostnadsfråga eftersom det är en större riskgrupp, fortsätter han.

Kommunal har kommit fram till att försäkringen inte skulle kosta mer om villkoren för olika arbetstagare blev mer lika. Det handlar om den gruppförsäkringen som tecknats tillsammans med Folksam.

I försäkringsvillkoren står att deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste ha jobbat i två år för att få ersättning om de blir sjuka. Medan villkoret för dem som befinner sig på den ordinarie arbetsmarknaden endast är 90 dagars arbete.

De andra LO-förbunden kommer antagligen inte påbörja diskussionerna förrän till hösten, tror Bo Hjalmarsson.

Läs också: artikeln ”Funktionshindrade diskrimineras i facket” 2009-06-02