– Det går inte att dela upp medlemskapet, sa Livs ordförande Hans-Olof Nilsson när förbundets kongress beslutade att alla som är med i facket också måste vara med i a-kassan.
 

Bara två av LO:s 14 förbund håller fast vid principen att fackliga medlemmar också ska vara med i a-kassan. Livs är ett av dem.
– Det är en fråga om solidaritet, sa Hans-Olof Nilsson, Livs ordförande på förbundets kongress.

Livs medlemmar ska även i framtiden vara med i a-kassan, beslutade förbundets kongress i söndags. Flera motioner föreslog dock att åtminstone äldre medlemmar skulle få lämna a-kassan utan att lämna facket.

– Om man har varit med i facket hela livet ska man inte behöva gå ur om man vill lämna a-kassan när man har två år kvar till pensionen, sa Annika Persson, från avdelning Syd.

Men motionerna röstades ner. Det ligger i fackets intresse att alla arbetslösa, oavsett ålder, kan försörja sig, sa Livs ordförande Hans-Olof Nilsson. Det handlar också om att fördela kostnaden för arbetslöshetsförsäkringen.

– Det är inte så att a-kassan betalas av någon annan än oss själva.

Men Livs är numera rätt ensamt i synen på a-kassan. Det är bara IF Metalls medlemmar som fortfarande måste vara med i a-kassan om de vill vara med i facket.

– Det är en viktig del i helheten i det fackliga medlemskapet, säger Anders Ferbe, IF Metalls vice ordförande.

Princip

Han vill inte recensera de andra LO-förbundens beslut, men han ogillar både att kopplingen mellan a-kassa och fack försvagas och att LO-förbunden valt olika vägar.

– Principiellt och ideologiskt är det olyckligt att kopplingen inte behålls. Samtidigt förstår jag förbundens beslut, säger han.

Även Kommunal, vars medlemmar fick rätt gå ur a-kassan och stanna i facket 2007, tycker att beslutet egentligen är olyckligt.

Anders Bergsten, förbundets tredje vice ordförande, säger att det togs med tungt hjärta men att det inte fanns något alternativ. Många hade inte längre råd med a-kassan då avgiften chockhöjdes.

– Vi måste se till att vi har medlemmar kvar på arbetsplatserna så att vi kan företräda dem. Därför har vi, och de andra förbunden, tvingats till det här, säger han.

Inte skriven i sten

Antalet kommunalare som inte är med i a-kassan har mer än fördubblats efter beslutet. Drygt 41.000 av sammanlagt 512.000 medlemmar står nu utanför a-kassan, men för många är det inget medvetet val. De uppfyller inte a-kassans inträdeskrav.

Anders Bergsten tror att delningen av medlemskapet har räddat kvar ett antal medlemmar i förbundet, men säger att det svårt att veta säkert.

– Det vi vet är att 20.000 fler valt att lämna a-kassan men ändå är kvar i facket.

Delningen är dock inte skriven i sten för Kommunals del. Om a-kasseavgifterna sänks igen kan reglerna ändras tillbaka.

– Absolut. Vi kommer att pröva det här på varje kongress, säger Anders Bergsten.