– En tillfällig lösning vore väldigt olycklig för både tunnelbanetrafiken och de anställda, säger Tomas Wallin, vd för Veolia Transport i Sverige. Därför är vi redo att tillsammans med SL hitta en mer långsiktig lösning i väntan på att den juridiska processen ska avslutas.

Veolia har överklagat SL:s beslut att ge Hongkongägda MTR ansvaret för tunnelbanan i Stockholm och underhållet av tågen i åtta år framåt, först i länsrätten och sedan kammarrätten. Tomas Wallin beklagar att processen drar ut på tiden, så att SL nu tvingas till en temporär lösning för att tågen inte ska stanna i höst. Å andra sidan lever vi i ett rättssamhälle; Veolia utnyttjar bara sin rätt att få besluten prövade.

Veolia har inte bestämt sig för om företaget ska överklaga också kammarrättens dom, ifall den skulle gå Veolia emot. Det gör vi först när vi sett domskälen, förklarar Tomas Wallin.

– Vi går inte vidare utan att ha starka skäl. Vi gör det bara om vi ser en stor möjlighet att få rätt i nästa instans.

Veolias vd betonar att hans företag sköter trafiken bra och nyligen har fått höga kvalitetsbetyg av kunderna. Beskyllningen från SL om att Veolia inte har samarbetat med MTR och SL kring överlämnandet av trafiken kommenterar Tomas Wallin så här:

– Vi har överklagat, och en juridisk process pågår. Upphandlingen av trafiken är alltså inte genomförd ännu. Ingen har vunnit den. Därmed är MTR ingen part. Vi kan inte samarbeta med någon som inte finns.

 

 

Läs också: Artikeln "Tillfälliga chefer tillträder i november" 2009-06-02