I juni nästa år har världsfacket IFS sin andra kongress. Men redan nu har fackliga organisationer världen över slipat på sina resolutioner där det framgår hur de vill att det globala facket ska utvecklas.

LO har nyligen skickat iväg tre förslag.

Det första är att LO i framtiden vill ha en starkare samverkan mellan fack och politiska partier.

– Vi måste ha stöd från politiska partier för att främja våra intressen på en global nivå. Vi satsar på EU-valet för att där fattas viktiga beslut. Samma sak gäller globalt. Genom en samverkan vill vi påverka regeringarnas internationella politik och därmed WHO, Världsbanken, FN och liknande organisationer, säger Ulf Edström, LO.


Gränsöverskridande

Den andra förhoppningen är att IFS ska vässa möjligheten att organisera gränsöverskridande sympatiåtgärder.

– Vi bör kunna vidta sådana stridsåtgärder för att kunna agera mot barnarbete, slavarbetet och diskriminering, säger Ulf Edström.

Den tredje resolutionen som LO skickat in handlar om att IFS ska agera hårdare mot orättvisa uppsägningar.

Andelen osäkra anställningar ökar i världen. Inte sällan är det dem fackligt aktiva som förlorar jobben då arbetsgivarna säger upp.

– Den trenden måste vi möta. Och det finns bara ett internationellt rättsinstrument som ställer krav på saklig grund för uppsägning. Det är ILO:s konvention 158, säger Ulf Edström.


Frankrike backade

För ett par år införde Frankrike en lag där det var möjligt för arbetsgivaren att de två första åren säga upp nyanställda utan att ange skäl.

Efter protester och med hänvisning till ILO:s konvention 158 backade Frankrike.

Hittills har endast ett 30-tal länder har skrivit under konventionen. LO vill att IFS ska arbeta för att fler ska skriva under den, vilket skulle innebära att ILO får en inblick i arbetsförhållanden i de länder som skriver under.


FAKTA / Världsfacket IFS

I Internationella fackliga samorganisationen (IFS) ingår 311 fackliga organisationer från 155 länder som tillsammans organiserar 168 miljoner arbetare. Generalsekreterare är Guy Ryder. I juni 2010 har IFS kongress i Vancouver Kanada, men redan nu har fackliga organisationer runt om i världen kommit med förslag hur de vill vad facket ska inrikta sig på i framtiden.
Källa: IFS