De anställda vid tunnelbanan i Stockholm får en tillfällig arbetsgivare från den 2 november och något eller några år framåt.

Det blir en oundviklig följd av rättsprocessen kring vem som ska ta över tunnelbanetrafiken i början av november, enligt såväl Storstockholms Lokaltrafik (SL) som Seko.

SL bestämde i vintras att Hongkongägda MTR skulle ta hand om tunnelbanan från november och åtta år framåt. Men den nuvarande entreprenören Veolia har överklagat det beslutet – först till länsrätten, sedan kammarrätten.

Kammarrätten väntar just nu på ett utlåtande från Konkurrensverket. Veolia kan sedan begära extra tid för att yttra sig över det utlåtandet. I vilket fall som helst väntas kammarrättens dom först någon gång i juli.

Högsta instans
Går den inte Veolias väg väntas bolaget överklaga till regeringsrätten.

– Och skulle vi förlora, så är det självklart att vi vänder oss till regeringsrätten, säger Helene Molander, jurist vid SL som ansvarat för upphandlingen av tunnelbanetrafiken.

I båda fallen tar processen för lång tid för att SL ska kunna vänta. Från den 2 november finns ingen ansvarig för tunnelbanan. Det dilemmat måste SL:s styrelse hitta en lösning på vid sitt möte den 16 juni.

– Men vi kan inte hålla på och byta arbetsgivare hela tiden, säger Sekos förhandlare Lasse Eriksson. Den tillfälliga lösningen måste sträcka sig över hela rättsprocessen. Och den kan bli lång. Det här kan gå till EU:s domstol.

Handlar om år
Helene Molander bekräftar att det handlar om år, inte månader.

– Så lång tid behövs innan rättsprocessen och en eventuell ny upphandling är klar. Kom ihåg att den nuvarande upphandlingen började 2005, och den är ju inte avslutad.

SL har två alternativ. Antingen förlängs det nuvarande avtalet med Veolia. Eller också gör SL upp direkt med MTR. Vilket av alternativen som SL:s styrelse kommer att välja vid sitt möte om två veckor vill parterna inte spekulera i. Men Helene Molanders åsikt är klar:

– Det rimliga är att SL hittar en lösning som gör att vi når det vi ville med upphandlingen. Nämligen att samla ansvaret för både trafik och underhåll av tågen hos ett företag. Och sedan använda starka ekonomiska drivkrafter för att höja kvaliteten steg för steg.

– Här är MTR:s anbud väldigt bra. Vi måste gå på det vi tror på.

Osäkert på jobbet
Den 16 juni får de anställda veta vem deras arbetsgivare blir i höst, men osäkerheten om framtiden kommer att dröja kvar.

– Vi anar inte hur Veolia reagerar om SL sluter ett direktavtal med MTR, säger Helene Molander. Om de inte samarbetar med MTR och oss, och det har de inte gjort hittills, så blir det svårt att få till en bra trafikstart i november.

LO-Tidningen har ännu inte kunnat få en kommentar från Veolia.

Läs också: artikeln ”Dödläge i upphandling drabbar SL-anställda” 2009-05-26