Foto FREDRIK PERSSON/SCANPIX  
   

SKOGSSTIGAR. För några år sedan arbetade T med att själv driva avverkning i enlighet med de normer som finns för certifiering enligt FSC (Forest Stewardship Council). Men det stora skogsföretag han levererade till tyckte att det blev för dyrt.

 

Numera outsourcar de stora företagen till sina före detta anställda, som bedriver verksamheten som egna företag. De stora företagen har ofta sin verksamhet certifierad, men alla underleverantörerna är inte certifierade.

 

Engagerad
T är mycket engagerad i dessa frågor och har studerat dem även i andra länder. I Brasilien driver Stora Enso eukalyptusplantager med hjälp av vilka man producerar pappersmassa billigare än i Sverige. Thomas ser klara likheter med Sverige:

– Det är samma process man går igenom där nere med intensivt plantageskogsbruk, användning av kemiska bekämpningsmedel och mekaniserad avverkning, fast det har gått mycket snabbare.

 

Flera jag mött där, med inblandning i plantageskogsbruket, tycker att skogsföretagen har en kolonialsyn vid sina etableringar.

 

Världsunika biotoper

Precis samma kritik finns i skogsbruket här i Norrbotten.

– Här uppe i mina trakter är i folk genuint intresserade av natur och miljöfrågor. Vi lever mitt i den verkligheten. Det var hit upp som skogsindustrin kom allra senast, därför har vi kvar en hel del naturskog och här finns flera viktiga världsunika biotoper som måste bevaras.

 

Läs också: Eva-Lotta Hultén om mörker.

Läs också: Björn Cederberg om Singapore.

Läs också: Björn Cederberg om Borneo.

Lennart Kjörling
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn