Miljardbelopp i skatteintäkter går förlorade när utländska bemanningsföretag struntar i att betala sociala avgifter för sina anställda i Sverige, enligt en beräkning fackförbundet GS låtit göra.
– Det är uppenbart att dessa företag inte konkurrerar på lika villkor, säger Per-Olof Sjöö, ordförande för GS.

Upp till en tredjedel av arbetskraften i skogsvårdsbranschen består av utländska arbetare. Mellan 1000 och 3 000 av dem är anställda av utländska bemanningsföretag som inte betalar sociala avgifter i Sverige, enligt en rapport som GS, facket för skogs- trä, och grafisk bransch, presenterade i dag.

Enligt EU:s regler ska bemanningsföretagen betala sociala avgifter för sina anställda i det land de arbetar. Undantag kan göras för arbetare som blir utsända från hemlandet på tillfälligt arbete, men då krävs ett särskilt intyg, och att företaget de blir utsända från har verksamhet i sitt hemland, vilket bemanningsföretagen ofta saknar.


Dålig koll

Skatteverket har dock dålig koll på de utländska bemanningsföretagen och saknar möjlighet att driva in skulderna, konstaterar frilansjournalisten Anna-Lena Norberg, som gjort granskningen åt facket.

– Förra statsministern Göran Persson, varnade för social turism i samband med EU-inträdet, att människor skulle komma hit och leva på bidrag. Så blev det inte, snarare blev det social kolonialism. Folk kommer hit och jobbar, men får inte ta del av det de har rätt till, säger hon.

Enligt hennes beräkningar förlorar staten under en femårsperiod en halv miljard i skatteintäkter från de utländska bemanningsföretagen i skogsbranschen.

– På hela arbetsmarknaden rör det sig säkert om miljardbelopp, säger hon.

Snedvriden konkurrens
GS ordförande Per-Olof Sjöö betonar att facket är för fri rörlighet av arbetskraft. Det är inget problem med utländska arbetstagare i skogarna så länge företagen följer reglerna.

– Här är det inte så att man konkurrerar på lika villkor. Det är uppenbart så att staten förlorar pengar och att EU-systemet inte fungerar som det är tänkt, säger han.

Facket länge kämpat mot lönedumpning i skogen, genom att kräva kollektivavtal och rätt lön för de anställda. Men att företag med avtal och schysta löner snedvrider konkurrensen genom att skippa sociala avgifter, är nytt för facket, säger Per-Olof Sjöö.

Ansvar
Han tycker att regeringen borde ta ansvar för att driva in de förlorade skattepengarna. Men det enklaste sättet att komma till rätta med grundproblemet vore om skogsföretagen anställde sin egen personal i stället för att anlita underleverantörer i flera led.

– Om branschen vill så har man möjlighet att fixa det här, säger Per-Olof Sjöö.