Personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program diskrimineras i den gruppförsäkring som tecknats mellan Kommunal och Folksam. Det hävdar avdelningen i Östergötland som kräver ändring på fackets förbundsmöte.

Den som är med i Kommunal och har tecknat gruppförsäkring får ersättning om en olycka eller sjukdom påverkar arbetsförmågan. Kravet är att den försäkrade ska ha vara ”fullt arbetsför” i minst 90 kalenderdagar i en följd.

Men för vissa är kvalifikationstiden två år, och under den tiden får personen inte ha någon sjukperiod som är längre än 28 kalenderdagar. Det handlar om gruppen som kallas för ”arbetsoförmögna”. Dit räknas människor som deltar i arbetsmarknadspolitiska program, till exempel det statliga lönebidraget för människor med funktionshinder.

Eva Jeppson på Kommunals sektion 7 i Norrköping blev kontaktad av en medlem som hade arbetat i ett arbetsmarknadspolitiskt program under ett år när hon blev sjuk. Hon fick inte den ersättning hon trodde att hon hade rätt till via gruppförsäkringen, utan fick svaret att hon behövde jobba i två år först.

– Vi borde verkligen se över det här. Det är en form av diskriminering. Man är inte alltid sjuk bara för att man deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. De som till exempel arbetar med lönebidrag har ju ett anpassat arbete. De blir ju handikappklassade två gånger med det här systemet, säger Eva Jeppson.  

Efter många turer blev kvinnans fall klassat som ett undantag, och hon fick till slut ersättning.

Eva Jeppson tror att det finns flera liknande fall, men att det inte alltid finns någon som orkar kämpa sig till ett undantag. Avdelningen i Östergötland har därför skrivit en motion om hanteringen till Kommunals förbundsmöte som börjar i morgon, onsdag.

Det är den enda motionen, av elva totalt, som fått bifall av förbundsstyrelsen. I sitt svar säger styrelsen att dagens villkorstext ”kan uppfattas som diskriminerande”. Om ingen reserverar sig under förbundsmötet kommer arbetet med att förändra villkorstexten att inledas.

Förslagen i övriga motioner till Kommunals förbundsmöte: 
•    Rätt till, eller rätt att få göra skatteavdrag för, arbetskläder.
•    Friskvård på arbetstid.
•    Bilda ett nytt förbund tillsammans med Fastighetsanställdas förbund.
•    Medlemmar ska få välja om man vill ha tidningen Kommunalarbetaren i pappersform eller på webben.
•    Avdelningarna ska bli mer delaktiga i omorganiseringen av Kommunal.
•    Slopa hälsoprövning för medförsäkrade i sjuk- och efterlevnadsförsäkring vid separationer.
•    Verka för att akutsjukvård ska vara kvar i offentlig regi.
•    Öka antalet studerandemedlemmar på gymnasiets yrkesprogram.
•    Gå med i nätverket Rena Kläder

FAKTA / Kommunals förbundsmöte
De år det inte är kongress samlas ombud till ett förbundsmöte. I år hålls det i Uppsala den 3 till 4 juni.  Till förbundsmötet får enbart avdelningarna skriva motioner. Besluten fattas av förbundsstyrelsen och ombud som valts av avdelningarna.