Under de tre år som den borgerliga alliansen styrt Sverige och pumpat ut reklam om hur duktiga de varit som sänkt skatt på inkomst till alla låginkomsttagare. Nu finns facit.

Nettoinkomsten för en person med en årslön på 300.000 har ökat med 13.000 per år. En höginkomsttagares lön på över 460.000 har ökat med 26.000. Medan en löntagare med årslön under 200.000 har fått endast 2.000 kronor mer per år.

Till detta kan man lägga att pensionärer, sjuka och arbetslösa inte alls fått ta del av kakan. De har fått en sänkning av nettoinkomsten då inflationen ökat med följden att varje krona blivit mindre värd. Vi måste se till att vi byter regering och får ett rättvi(s)-are Sverige. Glöm inte valet den 7 juni.

Joacim Eliasson
IF Metall