Arbetslösheten fortsätter att stiga i EU. Men skillnaderna mellan länderna är stora. Spanien toppar ligan med drygt 18 procents arbetslöshet medan Nederländerna ligger längst ned med endast 3 procent. Sverige hamnar i mellanskiktet.

Arbetslösheten stiger i EU-länderna. I april var den i genomsnitt 8,6 procent, vilket är 0,2 procentenheter mer än i mars, uppger Eurostat.

I EU är nu 20,8 miljoner människor arbetslösa, vilket är drygt 4 miljoner fler än i april förra året.

Skillnaden mellan länderna är dock stor. Spanien toppar arbetslöshetsligan med18,1 procent, vilket är EU:s högsta. Sedan kommer Lettland och Litauen med 17,4 respektive 16,8 procent.

Sverige hamnar i mitten på listan med en arbetslöshet på 8,5 procent. I flera av våra grannländer är arbetslösheten lägre. I Tyskland är siffran 7,7 procent och i Danmark och Finland saknar 5,5 procent respektive 7,8 procent av arbetskraften ett jobb.

Lägst arbetslöshet har Nederländerna med sina 3 procent. Sedan kommer Österrike med 4,2 procent.

I de 16 euroländerna är arbetslösheten något högre än vad den är i övriga EU. Där har den stigit från 8,9 procent i mars till 9,2 procent i april.