Sex av tio som arbetar på tågen uppger att det förekommer hot och våld på den egna arbetsplatsen.

Därmed sticker hot och våld ut som ett av de allvarligaste arbetsmiljöproblemen, hävdar Seko, som i dag presenterar en enkätundersökning bland 2.000 medlemmar inom spårtrafiken.

Nära hälften av de anställda ombord på tågen har blivit utsatta för hot under det senaste året, och mer än var tredje anser att problemet har vuxit. Nästan varannan är rädd att drabbas av hot och våld i sitt arbete.


Värre i Skåne
Hot och våld förekommer i all spårtrafik, men problemet är störst i storstadsområdena.

– Under det senaste året har problemet ökat påtagligt i Skåne, tillägger Valle Karlsson, ombudsman vid Seko med ansvar för spårtrafiken.

Seko anser att utvecklingen går åt fel håll, och pekar på flera orsaker.

Grundproblemet är att tågmarknaden har avreglerats och trafiken  upphandlas för korta perioder. Det tvingar tågföretagen att pressa sina kostnader. Följden blir att de minskar personalstyrkan, samtidigt som resenärerna blir allt fler.

– Ensamarbetet har ökat, säger Valle Karlsson, som kan peka på att tre av fyra tillfrågade i undersökningen ser risker i samband med ensamarbete.

 

Kortare utbildning
En annan orsak till hot och våld är, som Seko ser det, att utbildningstiden för tågpersonal har krympt. En tågmästare fick förr åtminstone sex månaders utbildning. Han eller hon kände sig säker i sin roll, och fortsatte ofta som tågvärd livet ut.

– I dag tillämpar företagen ett McDonaldskoncept. De anställer gärna unga, som får en eller högst två månaders utbildning, och som inte ser tågmästarjobbet som någonting tillfällligt.

Facket kräver ökad bemanning, mer utbildning och minskad kontanthanteringen för att reducera riskerna för personalen.

– Dessutom behövs bättre underhåll och mer investeringar i järnvägsnätet, säger Valle Karlsson. Ständiga förseningar gör resenärerna förbannade. Och de riktar ilskan mot dem som jobbar på tågen och stationerna.