Mat är mat och inget annat, slog Livs kongress enhälligt fast i ett uttalande på söndagen.

Initiativet kom från kongressombudet Thomas Klang från avdelning 51 på Gotland.

– När det finns miljoner människor som svälter ska väl inte vi livsmedelsarbetare tillverka bränsle till bilar, sa han.

Förslaget till ett kongressuttalande möttes av stora applåder och förbundsstyrelsens gillande.

– Självklart ska vi göra ett uttalande om att mat är mat och ta mig fan inget bränsle, sa Gerald Lindberg, Livs andre ordförande.

I sitt uttalande kräver förbundet att världens regeringar gemensamt tar ansvar för att lösa världssvälten.

Enorma odlingsytor i Afrika ska inte användas till att odla snittblommor till västvärlden i stället för mat till svältande. Majs bör inte heller användas som råvara vid etanoltillverkning.

”Mat är mat och ska mätta magar i tredje världen och inte fylla bensintankar i västvärlden.” slår förbundet fast.


Läs hela uttalandet på Livs hemsida.