Livs är ett feministiskt förbund enligt stadgarna, och nu är även styrelsen så jämställd den kan bli. Fem kvinnor och sex män ska styra förbundet de kommande fyra åren.


– Det är underbart. Livs jobbar mycket med jämlikhetsfrågor och att det ska bli mer jämställt när det gäller förtroendevalda. Nu kan vi se i styrelsen att det gett resultat, säger Ann-Charlotte Person som är nyvald styrelseledamot.

Hon har själv arbetat mycket med jämställdhetsfrågor och det lönekartläggningsprojekt som Livs drivit de senaste åren. Projektet ska fortsätta även i framtiden, beslutade kongressen då den antog förbundets rapport om jämställdhet.

 

Genom att anta rapporten beslutade kongressen också att Livs ska ha mätbara mål för jämställdhetsarbetet de kommande fyra åren. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i livsmedelsbranschen ska halveras och andelen kvinnliga förtroendevalda ska öka med åtminstone fyra procentenheter.

Kongressen valde också förbundsledning i går, men där blev det inga förändringar. Enhälligt valdes Hans-Olof Nilsson som ordförande, Gerald Lindberg som andre ordförande och Eva Karlsson som tredje.

– Om det var stort att bli vald till ordförande på kongressen i Göteborg för fyra år sedan, så känns det ännu mäktigare den här gången. Då visste ni inte vad ni valde, men nu har ni prövat mig, sa Hans-Olof Nilsson, när han tackade kongressen för förtroendet.

 

 

FAKTA / Livs styrelse

Förbundsledning:
Hans-Olof Nilsson, ordförande
Gerald Lindberg, andre ordförande
Eva Karlsson, tredje ordförande

Ledamöter:
Bo Blomdahl, avd Sydöst
Håkan Persson, avd Syd
Lena O Jenemark, avd 17 (ny)
Ann-Charlotte Persson, avd 11 (ny)
Ingmar Kjaer, avd 4
Berith Andersson, avd 9
Kajsa-Liza Axdorff, avd Bergslagen  
David Björklund, avd Botnia (ny)