En inkomstförsäkring ska se till att fackligt aktiva i Livs inte får sämre a-kassa än andra, beslutade Livs kongress i går, trots att förbundsstyrelsen avrådde från beslutet.

Förtroendevald som får en del av sin lön från facket kan drabbas hårt då de blir arbetslösa. Ersättningen för förlorad arbetsförtjänst från facket är inte a-kassegrundande, vilket LO-Tidningen tidigare berättat om.

På Livs kongress berättade Kristin Röberg från avdelning 4 att hon fått reda på det först när hon redan arbetade fackligt.

– Sen läste vi alla artikeln i LO-Tidningen, och jag blev ganska bestört, sa hon.

– Varför är en lön för facket inte a-kassegrundande. Lön som lön. Inkomst som inkomst.


Temporär lösning
Hon talade för en motion som föreslog att förbundet skulle verka politiskt för att få systemet ändrat. Tills dess ska en inkomstförsäkring täcka a-kassebortfallet så att förtroendevalda får lika mycket pengar om de blir arbetslösa som vanliga anställda, ansåg hon.

– Jag kan inte vänta och jag vill inte vänta. Jag måste säkerställa min inkomst nu, sa hon.

Hon fick stöd av David Björklund, från avdelning Botnia. Han ansåg att a-kassesystemet diskriminerar fackligt aktiva, och att facket måste ta ett omedelbart ansvar.

– Till dess att villkoren ändras, ska vi då tillåta att våra förtroendevalda drabbas ekonomiskt för det engagemang de visar vårt förbund? frågade han kongressen, och fick rungande applåder till svar.


Styrelsen överkörd
Förbundsstyrelsen delade grundtanken och intentionerna bakom förslagen. Förbundet ska självklart arbeta politiskt för att få till en ändring i a-kassereglerna, sa Gerald Lindberg, Livs andre ordförande.

– Däremot bör vi inte ta beslut i dag om att höja inkomstförsäkringen. Vi vet inte vad det kommer att kosta, och vet inte hur det kommer att drabba våra medlemmar, sa han.

Styrelsen kunde ta på sig uppdraget att genomföra en utredning i frågan, men det räckte inte för kongressen. Ombuden beslutade att förbundet med omedelbar verkan ska arbeta fram en inkomstförsäkring som garanterar de förtroendevalda full a-kasseersättning vid arbetslöshet.

Läs också: Artikeln ”Jobbade för facket – miste a-kassan” 2009-05-15