Kostnaden för arbetare sjunker medan den stiger för tjänstemän. För gruvarbetare och för arbetare inom verkstadsindustrin minskar arbetsgivarnas utgifter mest.

Så ser det ut om man som SCB jämför mars förra året med samma månad i år. Det handlar om AKI – arbetskostnadsindex – som beskriver alla kostnader en arbetsgivare har för en anställd. Det är allt från ren lön till arbetsgivaravgifter och inbetalningar till avtalspensioner.

Enligt Allan Henrysson på SCB finns det två förklaringar. Den första är att arbetsgivaravgifterna sänktes vid årsskiftet och den andra att påsken låg i mars förra året medan den hamnade i april i år. För en del arbetare ger påsken extra stora inkomster i form av olika tillägg.


Fler unga arbetare

Sänkningen av arbetsgivaravgifterna får större effekt för arbetare än för tjänstemän eftersom sänkningen är mycket större för anställda under 26 år. Bland arbetarna är de unga en större grupp än bland tjänstemännen, som ofta har längre utbildning.

Kostnaden för privatanställda tjänstemän ökade med 1,4 procentenheter medan den för arbetarna sjönk med 0,3 procentenheter. För gruvindustrins tjänstemän ökade kostnaden med 6,0 procentenheter medan den för verkstadsindustrins tjänstemän gick upp med 1,6 procentenheter. Arbetsgivarnas betalning för tjänstemän inom handeln minskade med 0,4 procentenheter.

Effekten störst för gruvarbetarna
För verkstadsindustrins arbetare minskade arbetsgivarnas kostnader med 2,4 procentenheter medan motsvarande siffra för gruvarbetarna var minus 2,8. Hotell- och restaurangarbetsgivarna fick betala 0,9 procentenheter mer för sina arbetare.

– Även utan den olyckliga påskeffekten hade kostnadsökningen för arbetare liksom för tjänstemännen varit mindre än lönepåslagen, säger Allan Henrysson.

En genomsnittlig privatanställd tjänsteman kostar 48.276 kronor i månaden för en arbetsgivare. Den genomsnittliga timkostnaden för en arbetare är 224,99 kronor. Om det är 174 arbetstimmar i en månad blir månadskostnaden 39.148 kronor.


FAKTA / Sänkta arbetsgivaravgifter

Vid årsskiftet sänktes arbetsgivaravgiften för anställda äldre än 26 år med en procentenhet – från 32,42 procent till 31,42 procent av lönesumman.
För dem som är yngre än 26 år minskade arbetsgivaravgifterna från 21,39 procent till 15,49. Dessutom utökades gruppen genom att åldersgränsen för ungdomsarbetsgivaravgiften ökade från 24 till 26 år.