Efter nästan åtta timmar, många talare, ändringsförslag och lite sång, beslutade Livs kongress att införa en ny organisation där avdelningarna slopas.
– Vi gör något som inget annat LO-förbund gjort. Det känns spännande, säger Eva Karlsson, Livs tredje ordförande.

Förbundsstyrelsens förslag att korta beslutsvägarna och samla ekonomin till förbundet genom att slopa avdelningarna, väckte som väntat debatt på Livs kongress i Umeå, som inleddes i går.

Många förslag till mindre förändringar lades fram och flera talare ville ha mer genomgripande åtgärder. Längst gick Fredrik Ståhl från avdelning 1, Bohus-Älvsborg, som föreslog att Livs skulle avvecklas som eget förbund. Medlemsantalet krymper då branschen förändras, och då är en sammanslagning med andra förbund eller ett avvecklande de enda långsiktiga alternativet, sa han. Och tillade att medlemmarna inte skulle misstycka.

– Jag har aldrig hört en medlem säga att det är så viktigt att de tillhör just Livs. Det viktiga är att de har ett starkt fackförbund, sa han.

Lovsång till Livs
Förbundsstyrelsen och andra kongressombud ansåg dock att Livs är ett starkt förbund och att det bästa alternativet för medlemmarna är att det förblir så. Mattias Axelsson, från avdelning 9 i Linköping sjöng till och med förbundsstyrelsens lov. Till tonerna av Svinstaskär förklarade han varför Livs och förslaget till en ny organisation är bra.

– Det var en kul grej jag gjorde på kongressutbildningen, och alla sa att du måste göra det på kongressen, så det gjorde jag, sade han nöjt efteråt.

Men allt tal om Livs förträfflighet fick Fredrik Ståhl att tänka på myten om Narcissus. Den förträffliga, men självupptagna mannen som drunknade när han beundrade sin spegelbild.

– Att medlemsnyttan bara skulle vara stor i Livs och inte i andra förbund kan jag inte ställa upp på.

– Livsmedelsarbetarna ska inte drunkna i sig själva när branschen och medlemmarna fortsätter att minska, sa han.

Till beslut
Andra ombud argumenterade för att de fem regioner som styrelsen föreslagit skulle få valda styrelser och egen ekonomi. De skulle då fungera som stora avdelningar. Klubbarna klarar inte det ökade ansvaret och behöver avdelningarna, ansåg de.

– Alla arbetsplatser är så slimmade, så det går inte att få mer tid för fackligt arbete i klubbarna, sa Tonka Frodlund från avdelning 2 i Helsingborg.

Strax efter klockan tio på kvällen gick slutligen kongressen till beslut. Efter en rad voteringar stod det klart att förbundsstyrelsens förslag, med bara smärre förändringar, vunnit striden.

Två beslutsnivåer
Livs blir därmed det första LO-förbund som bara har två beslutsnivåer, klubbarna och förbundet. Eva Karlsson, Livs tredje ordförande, tror dock att fler kommer att följa efter.

– Vi får säkert se en liknande utveckling i andra förbund. Det här är en modell som inte prövats förut, så det ska bli spännande att se hur det går, säger hon.

Den nya organisationen utan avdelningar gäller från den 1 juli. Avdelningarna får dock slutföra den verksamhet de planerat för året, enligt Eva Karlsson.