LO-ägda Aftonbladet går med i Svenskt Näringsliv. Samtidigt blir även public serviceföretagen medlemmar i arbetsgivarorganisationen.

Svenskt Näringsliv agerade i denna vecka för noll kronor i löneökningar nästa år samt pläderar återkommande för att anställningsskyddet i las ska luckras upp.

Och från och med i går, när den nya arbetsgivarorganisationen Medieföretagen bildades, är såväl LO-ägda Aftonbladet som flera S-tidningar med i den organisationen.

Kampanj mot facket

LO:s avtalssekreterare Per Bardh konstaterar att Svenskt Näringsliv ibland driver kampanjer som syftar till att försvaga facket. Han säger samtidigt att det är bra om arbetsgivare organiserar sig.

Tidningsutgivarna, som Aftonbladet tidigare var med i, har valt att ansluta sig till Medieföretagen. Och i det läget skulle det för Aftonbladet vara sämre att ställa sig utanför den nya arbetsgivarorganisationen, resonerar Per Bardh.

Ny fråga
Kjell Ahlberg, som både är LO:s kansli- och ekonomichef och ledamot i Aftonbladets styrelse, har inte tänkt alls på vad det innebär att tidningen blir medlem i Svenskt Näringsliv.

– Det är första gången jag ställs inför frågan, säger han när LO-Tidningen ringer upp. 

Även Kommunals förbundskassör Anders Bergström sitter i Aftonbladets styrelse.

Schibsted bestämmer
LO äger Aftonbladet tillsammans med den norska mediekoncernen Schibsted, som har det industriella och ekonomiska ägaransvaret. Men facket har vetorätt när en politisk chefredaktör ska tillsättas och är garanterat att ledarsidan är oberoende socialdemokratisk.

LO:s Kjell Ahlberg säger att Schibsted kan göra som de vill med den här typen av ägarfrågor utan att LO har någon möjlighet att påverka.

Public service
Sveriges Radio och Sveriges Television är offentligt finansierade public serviceföretag. De blir också medlemmar i Svenskt Näringsliv när Medieföretagen bildas.

Den nya arbetsgivarorganisationen går med i Almega, som i sin tur är med i Svenskt Näringsliv.

Både Eva Hamilton, vd för Sveriges Television, och Mats Svegfors, vd för Sveriges Radio, säger att det varit en lång och svår diskussion.

Fått försäkringar
Enligt Eva Hamilton blev det möjligt för Sveriges Television att gå med i Medieföretagen först sedan Svenskt Näringsliv hade givit tydliga försäkringar om att organisationens politiska kampanjer inte finansieras av avgifterna från medlemsföretagen utan av fonder.

Dessutom krävdes att den nya arbetsgivarorganisationen skulle skriva in en paragraf i sina stadgar som betonar tryck- och yttrandefrihet, oberoende nyhetsförmedling och upphovsrätt.

Marknadsekonomi
Mats Svegfors på Sveriges Radio säger att han i diskussionerna om den nya organisationen mött full respekt för radion som public serviceföretag. Han pekar dock på att Svenskt Näringsliv i sina stadgar förespråkar marknadsekonomi och fri företagssamhet.

– Det hade varit bättre om detta inte fanns i stadgarna, men för oss finns inget alternativ sedan vår arbetsgivarorganisation, SRAO, fått svårt att upprätthålla sin verksamhet.

FAKTA / Olika medieföretag i samma organisation
Tre tidigare arbetsgivarorganisationer bildar nya Medieföretagen: Medie- och informationsarbetsgivarna (MIA), Tidningsutgivarna (TU) och SRAO går samman.
Organisationen kommer att ha 652 medlemsföretag med nästan 45.000 anställda: tidningar av olika slag, public serviceföretag, filmbolag, reklambyråer, informationsföretag och nya medier.

 

FOTNOT: LO-Tidningen har hängavtal med Journalistförbundet men är inte med i någon arbetsgivarorganisation.