Foto MAGNUS NILSSON
 

AMERIKABREV. I utsiktstornet Coit Tower i San Francisco kan man beundra en serie storslagna muralmålningar.

 

Deras helt dominerande motiv är arbete av olika slag och betraktade som helhet utgör de ett panoramiskt collage över staten Kalifornien som förmedlar insikten att det är genom delaktighet i det som Marx kallade ”totalarbetet” som människor upprättar sociala relationer till varandra. 

 

Men målningarna visar också att dessa relationer kan präglas av ojämlikhet och att hårt arbete inte alltid leder till välstånd för den som utför det.

 

 
  Foto MAGNUS NILSSON
   

Statsunderstödd konst

Målningarna är bekostade av amerikanska staten, som under den (förra) stora depressionen satsade en hel del pengar på att understödja arbetslösa konstnärer.

 

Och den som undrar varför i hela världen man valde att finansiera ett socialistiskt monumentalkonstverk behöver faktiskt inte ens lämna tornet för att få svar på sin fråga. Det räcker med att titta på en av målningarna, nämligen Bernhard Zakheims ”Library”.

Zakheims målning domineras av en man som plockar ned Marx Kapitalet ur en bokhylla. Men i bakgrunden hittar man också en man som läser en tidningsartikel om förstörelsen av Diego Riveras fresk ”Man at the Crossroads” i Rockefeller Center i New York.

 

Radikal tendens
Riveras målning förstördes av beställarna eftersom den innehöll ett porträtt av Lenin. Och detta ikonoklastiska tilltag utlöste en debatt om konstens frihet som ledde till att muralmålarna i San Francisco beslöt att visa sig solidariska med Rivera genom att radikalisera sina verk.

 

Skildringen av mannen som sträcker sig efter Kapitalet är ett uttryck för detta, liksom antagligen den radikala tendensen i flera av arbetsskildringarna.

 

När Rockefeller förstörde en radikal fresk i New York dök det alltså upp ett minst lika radikalt konstverk i San Francisco. Av detta kan man antagligen lära sig en hel del om både farorna med ”kultursponsring” och fördelarna med en generös statlig kulturpolitik.

Magnus Nilsson
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn