Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska halveras och fler kvinnor ska jobba fackligt. På kongressen som startar på lördag vill Livs införa mätbara mål för jämställdhet.

De senaste åren har kvinnornas löner i livsmedelsindustrin närmat sig männens, men det går långsamt. Kvinnorna tjänade fortfarande runt 7 procent mindre än sina manliga kollegor 2007, enligt Livs kongressrapport om jämställdhet.

För att skynda på utvecklingen mot jämställda löner vill Livs införa ett mål om att lönegapet ska halveras under de kommande fyra åren. Förbundsstyrelsen föreslår också de satsningar på lönekartläggningar och utbildningar som redan finns ska fortsätta.

Andelen kvinnor bland de förtroendevalda i förbundet har också ökat de senaste åren och är nu 32 procent. Men det speglar fortfarande inte medlemskåren, där 38 procent är kvinnor. Livs föreslår därför målet att andelen kvinnor på fackliga poster ska öka med minst 4 procentenheter under kongressperioden.

År 2005 beslutade Livs kongress att förbundet skulle ha en socialistisk och feministisk grundsyn. Förbundet konstaterar i sin rapport att jämställdhet har prioriterats under kongressperioden, men att resultaten ändå varit ganska blygsamt och att mycket arbete återstår.