Många företag säger upp fler än vad som är nödvändigt, hävdar en undersökning från Proffice. Cheferna använder krisen som förevändning för att göra sig av med dem de anser presterar för lite.

Bemanningsföretaget Proffice presenterar en abetsmarknadsanalys som bygger på svar från drygt 1.000 chefer och drygt 1.000 anställda. De finns i hela landet och i alla branscher.

Hur stor svarsfrekvensen har varit uppger inte Visendi, som gjort undersökningen. En vanlig siffra för det norska undersökningsföretagets webbundersökningar är dock så låg som 30 procent.

– Det är beklagligt att företagen passar på och tar i med för stora varsel, säger Lars Kry, vd och koncernchef hos Proffice.

Han kan tänka sig två skäl till det: Dels att företagen tar i lite extra för att det kommer ytterligare en nedgång, dels att de vill se till att personalens kompetens passar företagets krav.

Fler får gå
En tredjedel av cheferna i undersökningen har sagt upp personal under det senaste året – och bland dem uppger 48 procent att de tagit finanskrisen som intäkt för att säga upp fler än vad som egentligen behövs.

Lars Kry säger att detta visar att det behövs större flexibilitet på arbetsmarknaden. Många är helt enkelt på fel jobb och en stor del av de anställda vantrivs på jobbet.

I undersökningen ställs inga direkta frågor om las, men de anställda får svara på vad de tycker ska ha betydelse vid uppsägningar. 70 procent betonar kompetens medan 54 procent anser att anställningstiden ska avgöra vilka som ska sägas upp.

En tredjedel av cheferna planerar att nyanställa i år, men nästan hälften av dem är inte säkra på om de då vill återanställa dem som sagts upp från företaget.

Oenigt om löner
Hälften av cheferna anser att lågkonjunkturen gör att lönerna ska hållas nere. Där får de rejält mothugg av de anställda i undersökningen. 70 procent av de anställda tycker att de ska ha löneförhöjning och de utifrån sin kompetens och arbetsinsats.

Proffice arbetar både med uthyrning av arbetskraft och med omställning av dem som sägs upp.

Lars Kry förklarar att ett syfte med undersökningen är att förstå utvecklingen och se vad kunderna kan behöva. I dag handlar uppdragen i stor utsträckning om omställningsstöd.