De socialdemokratiska parlamentskandidaterna Marita Ulvskog och Ardalan Shekarabi var med på båten.
 

Det duggregnade när 200 byggjobbare i morse landsteg i Vaxholm. De var där för att förtidsrösta till EU-valet.

Det tjuter från högtalarna i Vaxholmsbåten. Det är rundgång.

– Det här är en båtfärd till dit det en gång började 2004, säger Byggettans ordförande Johan Lindholm strax efter att förtöjningarna släppts.

Det är Byggnads avdelning i Stockholm som organiserat turen till Vaxholm.

På väg att rösta
En timme senare landstiger byggjobbarna och går mot biblioteket för att förtidsrösta. En av dem som följer med i klungan är Bogdan Nowak från Polen. För fyra år sedan rekryterades han av ett bemanningsföretag och flyttade till Sverige.

– Jag fick endast cirka 2.500 kronor i månaden i lön, säger Bogdan Nowak.

Utöver det fick han ett lågt traktamente och bodde gratis i en bostad som arbetsgivaren bekostade. Lönen han fick i Sverige var i nivå med den han hade fått i Polen. Ändå flyttade han från familjen i Gdansk.

– Jag åkte hit eftersom det var det svårt att få jobb i min ålder, jag är 57 år i dag.

– En vd sa till mig att han kunde anställa två unga nybörjare för lika mycket som det kostade att anställa mig. I Polen måste företagen betala mer om de ska anställa folk med lång erfarenhet, säger Bogdan Nowak.

Tjänar mer i dag
I dag jobbar han i Stockholm för det svenska byggföretaget Järntorget och tjänar betydligt bättre, drygt 20.000 kronor i månaden.

Turen till Vaxholm är från fackligt håll en markering av missnöjet mot Lavaldomen som har gjort det svårare att försvara kollektivavtalen.

Med på båten är de socialdemokratiska parlamentskandidaterna Marita Ulvskog och Ardalan Shekarabi som håller valtal om hur de vill stärka kollektivavtalen.

Efter talen säger Kent Johansson, eller Renen som han kallas, att det ibland känns som om byggjobbarna är röstboskap. Han vill se fler politiker ute bland arbetare även då det inte är val.

Fackets krav är att alla arbetare ska behandlas lika, oavsett vilka länder de kommer ifrån. Lön och andra villkor ska vara de samma.

Men ofta kommer frågan tillbaka. Varför ska inte polska arbetare få jobba i Sverige om de får mer betalt än i sitt hemland?

Alla förlorar på lönedump

Från fackligt håll är svaret ofta att de leder till lönedumpning som alla arbetare i förlängningen förlorar på.

Men den polska byggjobbaren Bogdan Nowak som står i duggregnet utanför biblioteket i Vaxholm anger ett annat skäl till varför han tycker att alla ska omfattas av samma kollektivavtal.
 

– Jag har två bostäder att betala. En för min familj i Polen och en för mig här i Sverige där jag jobbar, säger han.

FAKTA /  EU-valet
Valet till Europaparlamentet hålls i Sverige söndagen den 7 juni. Det går dock bra att förtidsrösta redan nu. Kommunerna har ordnat med röstställen i bibliotek och andra offentliga lokaler. Till Europaparlamentet väljs 736 ledamöter, varav 18 kommer från Sverige.
Källa: Valmyndigheten