Arga anställda utanför Lagena i Jordbro. Från vänster Sergio Macedonio, Mohamad Abdulrahim, Pia Nevalainen, Fredrik Ingman, Jonny Mäkälä och Mesut Uzel.
 

Stämningen är hetsig när vd Per Öhagen talar med några anställda på Systembolagets dotterbolag Lagena i Jordbro utanför Stockholm.

Här har 33 arbetare varslats om uppsägning.

– Syftet är bara att ersätta fast anställda med inhyrd personal, säger Patrik Olofsson, Handelsklubbens ordförande.

Luís Gutierrez har jobbat på företaget i sju år. Om uppsägningarna följer turordningslistan klarar han sig – den här gången.

– Men ingen går säker. Ledningen kan inte svara på om det kommer fler varsel. Vi har 20 till 30 inhyrda varje dag. Och så säger de att det är arbetsbrist, säger han.

Prislista
För knappt två veckor fick personalen fick de veta att 33 av 114 kollektivanställda är varslade om uppsägning. I tisdags hölls den andra lokala förhandlingen.

– Ledningen använder uppsägningar för att pressa fram lokala förändringar. Det är en väldigt utstuderad utpressningssituation. Hotet är bemanningsföretag, säger Patrik Olofsson.

Han säger att företaget kom med en sorts prislista vid den första förhandlingen. Facket erbjöds att byta sämre villkor mot färre uppsägningar. Om facket gick med på att avstå kompensation för nationaldagen skulle det rädda två jobb. Om facket gick med på att höja prestationskravet skulle sex jobb räddas.

Och så vidare.

– Men vi tänker inte köpslå. Vi kommer inte att gå med på några försämringar, säger Patrik Olofsson.

Han är övertygad om att det slutar med centrala förhandlingar.

Nerdragningar
I slutet av året kom facket och företaget däremot överens om nerdragningar.

Men nu vill företaget minska antalet fast anställda och i stället ta in fler från bemanningsföretag. Och då är det slut på enigheten.

– Prispressen och konkurrensen gör att vi måste vidta åtgärder. Med anledning av det ser vi över bemanningen, säger Lagenas vd Per Öhagen.

Han hänvisar till att behovet av personal varierar kraftigt. Personalstyrkan är så stor som krävs för att klara topparna, men behovet är inte så stort alla veckor. I dag hyr företaget i stort sett enbart in personal för att klara frånvaro och arbetstoppar.

– Vi vill ha en mer flexibel bemanningslösning. Majoriteten ska även i fortsättningen vara vår egen personal. Vi har en större andel fast bemanning än våra branschkonkurrenter, betonar Per Öhagen.

Lagena ett undantag
Nyligen skickade Handels ut en enkät för att kartlägga hur vanligt det är med inhyrd personal i lager- och logistikbranschen.

– En ganska stor majoritet svarade att de tar in upp till 10 procent inhyrd personal för att klara toppar och frånvaro. I några fall har vi haft diskussioner med företag som vill gå upp till 20 procent, berättar ombudsman Micke Segel.

Lagena, som talar om runt 50 procent, ser han som ett undantag.

– Det förekommer i enstaka fall att företag går så långt, men det är inte vanligt.

 

I morgon torsdag 12:30 kommer lagerpersonalen att demonstrera utanför Systembolagets huvudkontor på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm.

FAKTA / Lagena
Lagena Distribution AB distribuerar alkoholdrycker till Systembolagets butiker samt restauranger och grossister i Norden. Företaget gjorde förra året en förlust på 15 miljoner kronor.
I slutet av året sades 45 kollektivanställda upp. Efter förhandlingar fick 17 fast anställda sluta. 21 tidsbegränsade anställningar avslutades.