Gruvarbetare i toppen och restaurangbiträden i botten. SCB:s statistik över de genomsnittliga lönerna för olika yrken visar att det gäller att välja rätt bransch om man vill ha hög lön.

Förra året tjänade en privat anställd arbetare i genomsnitt 133,60 kronor i timmen, vilket var 3,9 procent högre än året innan. Ökningen är dock en aning osäker då indelningen som statistiken bygger på gjorts om från året innan.

De kvinnliga arbetarna i privat sektor tjänade i genomsnitt 123,40 kronor i timmen förra året att jämföra med 137,30 för männen.

Det finns dock stora skillnader mellan olika yrken. Mest tjänade gruvarbetare som fick 182, 50 kronor i timmen totalt. I botten av löneligan för privat sektor hamnar köks- och restaurangbiträden med 111 kronor i timmen i genomsnitt.

I den kommunala sektorn var den genomsnittliga månadslönen 23.200 kronor. Barnskötare tjänade i snitt 19.100 kronor och undersköterskor 22.100 kronor. Landstingsanställda undersköterskor fick en hundralapp mer än sina kommunalanställda kollegor.

 

Lönetoppen för privatanställda arbetare

Yrkesgrupp Snittlön per timme
Gruv- och bergarbetare, stenhuggare 182,50
Processoperatörer, kemisk basindustri 179,60
Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. 178,60
Processoperatörer, trä- och pappersindustri 167,10
Driftmaskinister m.fl. 164,50

 

Lönebotten för privatanställda arbetare

Yrkesgrupp Snittlön per timme
Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 118,30
Djuruppfödare och djurskötare 117,20
Städare m.fl. 113,50
Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 111,30
Köks- och restaurangbiträden 111,00

 Källa: SCB:s strukturlönestatistik för 2008. Lönerna avser total lön, inklusive tillägg för tillexempel obekväm arbetstid, risker, jour och helgtillägg.