Om parterna inom industrin kommer överens om höga löneökningar i nästa avtalsrörelse kommer det förmodligen bli som i den förra avtalsrörelsen – de handelsanställda får ännu större procentpåslag.
 

 

Det förutspår Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel. Han är en av de sju undertecknarna av arbetsgivarnas avtalsutspel i Dagens Nyheter. I den förra avtalsrörelsen skapade han och Svensk Handel splittring och hårda diskussioner i arbetsgivarleden. Dag Klackenberg har nu inordnat sig i ledet och driver samma avtalslinje som de andra arbetsgivarföreträdarna.

Men han säger att den internationellt konkurrensutsatta sektor som förväntas sätta märke för lönehöjningarna storlek måste ta sitt ansvar och se till att hålla lönehöjningarna nere för att arbetsgivarfronten ska fungera.

– Om lönenormen innebär paus i löneökningarna eller låga höjningar så uppstår inget problem. Om däremot lönehöjningarna blir stora så får vi förmodligen samma scenario som i förra avtalsrörelsen. Därmed inte sagt att jag vill ha det så, säger Dag Klackenberg.

Paus
I sitt utspel förespråkar arbetsgivarna att det inte ska bli några centrala lönepåslag i nästa avtalsrörelse, lägstalönerna ska sänkas, arbetstiden bli mer flexibel och lokala parterna ska kunna avtala om krisavtal och andra försämringar av kollektivavtalet.

– Vi tror att den här lågkonjunkturen är kortvarig. Vi föreslår en paus för hela ekonomin så att vi är bättre rustade när efterfrågan återvänder. Det är egentligen ingen större dramatik. Det var ju ändå inga stora löneökningar på gång.

Små behov
Inom handeln är behovet inte särskilt stort av mer flexibel arbetstid. Arbetstiden är redan flexibel, säger Dag Klackenberg. Inte heller är behovet stort av krisavtal. Det finns redan många timanställda.

Dag Klackenberg har tidigare berättat att medlemmarna i Svensk Handel inte vill ha lokal lönebildning. De vill hellre ha ett färdigt centralt tariffavtal. Dag Klackenberg säger att problemet med att lägstalöner hindrar anställning av unga kanske i större i andra branscher än handeln. Han konstaterar dock att lägstalönerna är onödigt höga.