– Arbetsgivarnas linje driver oss in i en ny 30-talsdepression. I stället för åtstramningar behövs offentliga investeringar och stimulerad efterfrågan.

Det säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson i en kommentar till arbetsgivarnas utspel om den kommande avtalsrörelsen.

– Det är fel recept. Att lösa en efterfrågekris med minskad konsumtion och därmed minskad försäljning är inte särskilt smart. Konstigt att de har sådan idéer. Det är ju människor med ordentliga utbildningar, säger Livs ordförande.

Han vill att regeringen satsar på offentliga investeringar och på att stimulera efterfrågan för att få fart på ekonomin och för att skapa framtidstro.


Inga överraskningar

Hans-Olof Nilsson är dock inte förvånad över utspelet. Det är i linje med arbetsgivarnas uppfattning. Inte heller Sven Hellman, Sekos avtalssekreterare, och Per-Olof Sjöö, avtalssekreterare hos Skogs och Trä, är särskilt överraskade.

– De brukar säga att det inte finns något utrymme för löneökningar. För mig är det självklart att det kommer finnas utrymme för löneökningar, säger Sven Hellman.

Han vill inte öppna för möjligheten att försämra avtalet lokalt – tvärtemot arbetsgivarnas hållning vill Sven Hellman se starkare centrala avtal. Sänkning av lägstalöner blir det inte tal om. De behöver höjas. Seko säger dessutom definitivt nej till lokallönebildning.

– Om arbetsgivarna tänker stå på sig blir det inte en lätt avtalsrörelse.

Per-Olof Sjöö ser utspelet som öppningsdraget i ett schackparti.

– Det är klassisk arbetsgivarpolitik med ökad makt åt dem och sänkta lägstalöner. Det är inget att ha, säger han.

Per-Olof Sjöö har svårt att ge ett fackligt alternativ, eftersom avtalsförberedelserna pågår.

"Tråkigt förslag"
IF Metalls ordförande Stefan Löfven uppfattar det som att arbetsgivarna söker strid, men samtidigt tycker han deras förslag är tråkigt, eftersom det inte innehåller något nytt.
 
Att den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige beror på att ingångslönerna är för höga håller inte IF Metalls ordförande med om.

Sverige har näst högst ungdomsarbetslöshet i Europa. Kroatien är det land som högst andel unga arbetslösa. Stefan Löfven undrar retoriskt om Kroatien också är ett höglöneland.

"Inga skattesänkningar"
Arbetsgivarna vill även se skattesänkningar för de som tjänar allra minst.

De vill inte IF Metall gå med på. Enligt facket så leder det inte till ett samhälle som de vill ha.

Stefan Löfven hänvisar till den ekonomiska krisen och bristande resurser i dagens välfärdssystem.

– Det är inte läge för några skattesänkningar nu, säger han.


Tvärstopp

Under hösten 2008 kom IF Metall med ett förslag om ett permitteringssystem där staten skulle bidra med pengar till att utbilda de anställda på företagen. På så vis skulle uppsägningar förhindras, enligt facket. Någon sådan lösning blev inte av.

Nu vill arbetsgivarna göra upp om kompetensutvecklingen.

– Där gör de bort sig rejält. I vintras tog vi upp frågan men då sa de nej eftersom de krävde att förlängning av avtalen utan löneökningar. Då tog de inte ansvar för frågan men nu kommer de tillbaka med förslaget och kräver dessutom en lokal anpassning av löneavtalen. Det går vi inte med på, säger Stefan Löfven.


Nej, nej och nej

Kommunals Håkan Pettersson tar inte så hårt på arbetsgivarnas utspel. Det är det gamla vanliga.

– De kommer inte få igenom sin uppfattning, säger han bestämt.

Han kan inte ge stöd åt något av arbetsgivarnas förslag. Det kommer finnas löneutrymme. Lokal lönebildning är Kommunal motståndare till. Mer flexibel arbetstid behövs inte. Lokala möjligheter att försämra kollektivavtalet kommer Kommunal absolut inte gå med på.

– Om de inte höjer lägstalönerna kommer arbetsgivarna få svårt att anställa folk, säger Håkan Pettersson.


"Fredsplikten avskaffas"

Pappers Matts Jutterström tar också utspelet med ro. Arbetsgivarna driver politik och vill skaffa sig en position inför nästa års avtalsrörelse. Han konstaterar också att en konsekvens av deras förslag måste bli att fredsplikten avskaffas.

– De vill ha möjlighet att genomföra försämringar av kollektivavtalet lokalt under avtalstiden. De vill alltså förfoga över arbetstider och löner. Då kan heller inte fredsplikten gälla för oss lokalt, säger Pappers avtalsombudsman.
 

Erik Larsson
08-796 25 36

Skriv ett e-postbrev till reportern