De anställda vid tunnelbanan i Stockholm hamnar i kläm då den nuvarande entreprenören och den framtida arbetsgivaren inte drar jämt.

Den bilden ger flera anställda vid tunnelbanan i samtal med LO-Tidningen.

När Storstockholms lokaltrafik (SL) i vintras upphandlade tunnelbanetrafiken för åtta år framåt vann anbudet från det Hongkongägda företaget MTR. Anbudet var inte billigast, men MTR lovade hög kvalitet.

Den nuvarande entreprenören Veolia, vars anbud var 250 miljoner kronor billigare per år, överklagade SL:s beslut. I väntan på rättsprocessen kan SL inte sluta avtal med MTR.

Känsligt läge
Läget är känsligt, inte minst för Seko, som har inlett förhandlingar med MTR om de framtida villkoren. Utan att veta säkert vem den nya arbetsgivaren blir, eller hur arbetet kommer att organiseras.

– MTR berättar inte hur de ska sköta trafiken. Hela upplägget är en affärshemlighet till dess att SL och MTR har ett definitivt avtal, säger Lasse Eriksson vid Seko.

– Vi befinner oss i ett olustigt dödläge, säger Jan Melakoski, som är ordförande i samarbetsorganet mellan Sekos båda klubbar vid tunnelbanan.

– Det försvårar inte bara förhandlingarna med MTR. Det har stört de lokala förhandlingarna med Veolia om årets lönerevision. Veolia vill inte satsa på någonting i en verksamhet de kanske måste lämna.

Inledande möte
I går, måndag, höll MTR de första mötena för att presentera sig för tunnelbanans anställda, visa upp de nya uniformerna och svara på frågor.

– Tyvärr blir det väldigt övergripande information, eftersom vi inte har något gällande avtal med SL, säger Torborg Chetkovich, vd för MTR i Stockholm.

Trots att de anställda går på träffarna på sin fritid har Veolia, enligt flera källor, uttryckt missnöje med träffarna hos MTR. Veolia har hänvisat till kollektivavtalets paragraf om lojalitetsplikt och antytt att de som talar med MTR bryter mot avtalet.

– MTR har startat informationsmöten utan att veta om det blir de som tar över tunnelbanan, säger Gunnar Wulff, divisionschef vid Veolia.

– Vi har inga synpunkter på att folk går på mötena. Men vi reagerar mot att MTR uppmanar våra medarbetare att ge synpunkter på hur man kan utveckla tunnelbanan i framtiden. Det kan leda till att personalen lämnar ut uppgifter om vårt sätt att arbeta. Det känns inte rätt.

 
Vid SL beklagar Helene Molander, ansvarig jurist under upphandlingen, att personalen tvingas leva i ovisshet om framtiden. Om rättsprocessen inte är avslutad i juni måste SL hitta en tillfällig lösning. Annars slutar tunnelbanan att gå den 2 november.

– Och rättsprocessen kan dra ut på tiden, tror Helene Molander. Hittills har ju Veolia överklagat allt som går att överklaga. Efter kammarrätten går de nog vidare till regeringsrätten.

– Veolia sitter på ett lukrativt kontrakt. Varje dags förlängning är en seger för dem.

FAKTA / Prövning i kammarrätten

I januari 2009 beslutade SL att det hongkongbaserade företaget MTR får ta över tunnelbanetrafiken i Stockholm från och med 2 november 2009 och åtta år framåt. Förutom de 2 500 anställda i tunnelbanan berörs 500 pesoner hos Tågia, som underhåller tunnelbanetågen.
Veolia, som sköter tunnelbanan i dag, överklagade SL:s beslut till länsrätten. Där vann Veolia inget gehör – men för en dryg vecka sedan beviljade kammarrätten prövningstillstånd.
Just nu undersöker konkurrensverket om SL:s sätt att värdera anbuden, och väga samman pris och kvalitet, stämmer med EU-regler och svenska lagar. Verkets bedömning ska vara klar den 9 juni, varefter kammarrätten kan fatta beslut. Om domstolen finner brister i SL:s beslut att ge MTR uppdraget, så måste det förstås ifrågasättas.
Seko har försäkrat sig om att de anställda får behålla sina nuvarande löner och villkor, såvida inte facket och den framtida arbetsgivaren kommer överens om annat. Sekos viktigaste frågor, till exempel möjligheten till tidig pension för vissa grupper, är därmed i hamn. Men arbetet i tunnelbanan kan komma att organiseras om kraftigt, och rättsprocessen gör att förhandlingar om detta troligen dröjer till efter sommaren.