Mer handel kräver skattesänkningar och sämre anställningstrygghet, anser Globaliseringsrådet. Men det är fel metoder för att öka svensk konkurrenskraft, anser LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

I två år har regeringens Globaliseringsråd lämnat expertrapporter om Sveriges roll i globaliseringen.

Den nedgång i internationell handel vi nu ser är bara en tillfällig svacka och när globaliseringen slagit igenom med full kraft är tjänstesamhället här, närmare 300.000 jobb har försvunnit i arbetskraftsintensiv produktion och vi har gått in i det som Globaliseringsrådets ordförande Lars Leijonborg (FP) kallar ”Asiens århundrade”, när USA och Europa har mist inflytande.

För att klara omställningen anser majoriteten av rådets 22 ledamöter att skatterna måste sänkas.

Värnskatten bör slopas, den statliga skatten sänkas och jobbskatteavdraget förstärkas. Alla tre förslag är kontroversiella ur ett arbetstagarperspektiv och LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin är en av de fyra ledamöter som har lämnat in en avvikande åsikt.

”Individen ska inte betala med sänkt lön”
Hon vänder sig också mot förslaget att arbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få lägre lön än andra. LO:s linje har i stället varit att stötta dem med särskilda problem genom anställningsstöd.

– Det är ett samhällsintresse att så många som möjligt kan bidra på arbetsmarknaden, det är inte individen som ska betala priset genom sänkta löner, säger Wanja Lundby Wedin.

Några förslag om förändringar av a-kasseförsäkringen finns inte med i rapporten.

– Vi har inte kunnat enas vare sig om tak, ersättningsnivåer eller om det ska vara ett obligatorium eller inte, säger Lars Leijonborg.

– Däremot är det viktigt att det i a-kassan finns som en trygghet för den som blir arbetslös, säger han.

LO-nej till ändringar av las
Wanja Lundby-Wedin vänder sig också emot att majoriteten i rådet föreslår ändringar i lagen om anställningsskydd (las).

Även om rapporten hyllar ”den svenska modellen” och grundspåret enligt Lars Leijonborg fortfarande ska vara att parterna själva kommer överens genom avtal bör turordningsreglerna kompletteras med ett kriterium som gäller kunskap och färdighet.

– I rapporten uppmanar rådet till allvarliga försämringar av lagen. Det går på tvärs med de synpunkter som rådet framför om att förändringar sköts bäst genom avtal mellan parterna, säger Wanja Lundby-Wedin.

På denna punkt har även Svenskt Näringslivs ordförande Urban Bäckström ett eget yttrande – från den rakt motsatta ståndpunkten.

De havererade huvudavtalsförhandlingarna visar att parterna inte längre själva kan komma fram till beslut om turordningsreglerna och att förändringarna måste ske genom lagstiftning, anser han.

Lars Leijonborg menar att andemeningen i rådets rapport fortfarande är att parterna ska sluta avtal själva.

– Vi yttrar oss inte om Las utan vi yttrar oss om Las tillämpning, och då kan vi komma med förslag på hur vi anser att parterna ska agera, säger han.