Borgerliga politiker av den gamla stammen hyllade sparsamhet med offentliga medel. Skälet var inte bara omsorg om statens finanser. Återhållsamheten med offentliga utgifter berodde främst på att de ville hålla nere skatterna.
 

 

Dagens borgerliga politiker känner inga sådana begränsningar. De drar sig inte för att dra på det allmänna ökade kostnader samtidigt som de sänker skatter. Ekvationen går inte ihop. Det går inte att betala högre kostnader med mindre intäkter.

Ett sådant exempel på slösaktig hushållning är den okontrollerade etableringen av privata friskolor. Följden har blivit en mängd dyrbara små skolor.

Kostnadsexplosion

Kommunerna har svårt att hålla emot kostnadsexplosionen eftersom de inte har rätt att säga nej till skolor som leder till fördyringar för kommunen. Helt i onödan tvingas nu många kommuner säga upp lärare. Det skulle de sluppit om de haft rätt att välja en kostnadseffektiv skolorganisation. Då hade de haft råd att behålla sina lärare.

Alliansregeringen säljer nu ut två tredjedelar av landets alla apotek, främst till stora multinationella koncerner. Utförsäljningen motiveras med att ökad konkurrens ska leda dels till lägre kostnader för skattebetalarna, dels till ökad tillgänglighet, fler apotek och bättre öppettider.

Så heter det i propagandan. Men det är en bluff. Man kan inte samtidigt sänka kostnaderna och öka tillgängligheten. Fler apotek, på fler orter, kostar mer pengar i drift.

Garanterad vinst
Något måste stryka på foten, och det blir säkert tillgängligheten därför att regeringen till råga på allt lovat att garantera de multinationella koncernernas vinstmarginal – och de är vana vid höga vinster.

Allt detta framgår av en aktuell rapport från TVL, Tandvårds- och läkemedelsverket. Rapporten konstaterar att det går att spara offentliga kostnader för läkemedelsinköp med hundratals miljoner genom att alltid inhandla det billigaste av medicinskt likvärdiga läkemedel.

Då är väl allt gott och väl? Möjlighet finns ju då för en stor inbesparing av skattepengar utan att de sjuka får sämre medicin. Det kan behövas. Vi behöver ju i framtiden anslå mer pengar till läkemedel när vi blir fler äldre.

Onödig konsumtion

Men icke sa nicke. Inbesparingen ska användas till att öka de privata apotekens handelsmarginal, det vill säga till att höja deras vinster. I rapporten sägs att försäljningen av receptbelagda läkemedel i Sverige är relativt låg, ”vilket indikerar ytterligare utrymme till lönsam försäljning av handelsvaror via apotek.”

I klartext betyder det att vi ska uppmuntra ökad skattefinansierad konsumtion av läkemedel som vi inte behöver! Varför ska vi göra det?
Inte nog med det. För att ytterligare höja apotekens vinstmarginal vill TLV tillåta varje apotek att ta tio kronor extra per expedierat recept, en extraavgift som apotekarna döpt till Hägglundstian.

Totalt handlar det om 46 miljoner recept per år. En tia extra per recept betyder att apoteken utan att anstränga sig kan kamma hem 460 miljoner på ett bräde. Det här är förstås vansinnigt. Varför ska vi slösa bort 460 miljoner kronor för att öka apotekens vinster?

Och det här är bara början på en miljonrullning som kan bli hur dyr som helst. Vad tänker finansminister Anders Borg ta de pengarna ifrån?