LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin vänder sig till Skatteverket för att myndigheten ska få utreda om hon ska betala mer skatt för att hennes man varit med på en resa till Italien. Hon vill också veta om delar av resan är beskattningsbar.

– Jag har haft felaktig information. Med största sannolikhet ska jag betala mer skatt och det rör sig om 1.200 till 1.300 kronor för den senaste veckan, säger hon till LO-Tidningen.

Hon har varit på semesteranläggningen Riva del Sole den senaste veckan. Den ligger i Italien, norr om Neapel, och den ägs av LO, TCO och KF. Under veckan har bland annat styrelsen för Riva del Sole sammanträtt. I styrelsen sitter förutom Wanja Lundby-Wedin bland andra TCO:s ordförande Sture Nordh och LO:s kanslichef Kjell Ahlberg.

Tidningen Expressen och andra medier har berättat att Wanja Lundby-Wedins man bott med henne och pekat på att det är en beskattningsbar förmån. Dessutom finns det skatteregler för tjänsteresor. Om resan handlar om en stor del ledighet och inte så mycket arbete ska delar av kostnaden beskattas.

Wanja Lundby-Wedin vill nu att skattemyndigheten granskar hennes årliga resor till Riva del Sole sedan 2001 då hon blev LO:s ordförande. På dessa resor har hennes man varit med och bott i hennes rum. Paret har vare sig betalat något extra eller betalat skatt för detta.

Ingen extra kostnad
LO:s ordförande säger att hon själv brukar betala skillnaden mellan enkel och dubbelrum när hennes man är med på tjänsteresor. På Riva del Sole är det dock ingen extrakostnad för rummet om två personer bor där, jämfört med den som reser ensam.

Dessutom lämnar hon över en redogörelse för arbetet under veckan till Skatteverket. Wanja Lundby-Wedin säger själv att hon var upptagen av möten under större delen av tiden. En dag var utan möten och då läste hon in arbetsmaterial, säger LO:s ordförande.

Björne Sjökvist på Skatteverkets rättsavdelning kan inte säga vad som är rätt eller fel i det här fallet. Saken måste utredas.

– Det är jättebra att hon vänder sig till oss. Nu öppnas en dialog. Det är så det ska vara. Nu kan vi reda upp saker, säger Björne Sjökvist.

Dubbelt blåsväder
På kort tid har Wanja Lundby-Wedin hamnat i blåsväder två gånger. Det har varit AMF-affären och nu troligen obetalda skatter för resor till Riva del Sole.

– Det är klart att det är en påfrestning för organisationen. När det gäller AMF gjorde jag inget fel. Jag kunde möjligen ha gjort mer. Nu har jag uppenbarligen gjort fel och det ber jag om ursäkt för, säger hon.

På LO-styrelsens möte på måndagseftermiddagen berättade Wanja Lundby-Wedin om Riva del Sole och skattefrågorna. Den efterföljande diskussionen handlade i huvudsak om mediernas rapportering.
 
FAKTA /  Reglerna kring beskattning
• Direktör Björne Sjökvist förklarar att tumregeln är att 25 procent av kostnaden för ett hotellrum ska beskattas om någon annan bor i rummet under en tjänsteresa. Skatten ska betalas av den som är på tjänsteresa – i det här fallet Wanja Lundby-Wedin. Om hotellrummet kostar 1.000 kronor så är alltså 250 kronor en beskattningsbar förmån.
• Tumregeln för tjänsteresor är att sex timmar varje vardag ska vara arbete eller schemalagd aktivitet. Huruvida inslaget av rekreation är för stort eller inte är en bedömningsfråga, enligt Björne Sjökvist. Om nöjesdelen bedöms vara för stor ska detta beskattas. Om halva resan anses vara rekreation så är hälften av kostnaderna för resan en beskattningsbar förmån.
• För den som gjort fel kan påföljden bli att betala skatten som undanhållits plus ett skattetillägg på högst 40 procent av den skatt som undanhållits. Om det är mer än 40.000 kronor i skatt som inte har betalats lämnar Skatteverket över ärendet till åklagare.