Först nu kan landets arbetsförmedlare börja anvisa arbetslösa till sysselsättning i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Gert Sternskog, chef för Arbetsförmedlingens programenhet, förutser febril aktivitet.

Den tredje fasen är till för dem som varit i jobb- och utvecklingsgarantin länge och hunnit få ersättning i 450 dagar.

De första arbetslösa passerade egentligen den gränsen redan i mars – men Arbetsförmedlingen hade inga uppgifter om dem.

– De som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin får aktivitetsstöd från Försäkringskassan, som alltså har information om vilka som har förbrukat sina 450 dagar. Men tekniska svårigheter har gjort att Försäkringskassan inte kunnat föra över uppgifterna till Arbetsförmedlingen, säger Gert Sternskog.

Fortsatt stöd
För att de arbetslösa inte skulle bli lidande av förseningen har de fått fortsatt aktivitetsstöd under väntetiden.

Överföringen av datafiler lyckades först i går eller förrgår. Alla Arbetsförmedlingens kontor i landet har informerats om att de nu kan börja anvisa arbetslösa till fas tre.

Till en början handlar det om ungefär 400 personer, men det blir snabbt fler.

– Vi får en första signal när en deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin passerar 380 ersättningsdagar, säger Gert Sternskog. Omkring 4.000 personer befinner sig nu mellan 380 och 450 ersättningsdagar.

Vida ramar

Arbetsförmedlingen samlar just nu in uppgifter om hur många platser som finns att tillgå för fas tre-deltagarna. Undersökningen är inte klar, men de rapporter Gert Sternberg fått hittills tyder på att platserna kommer att räcka.

Regeringen har på förhand sagt att jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas ska bestå i ”varaktig samhällsnyttig sysselsättning”. Inte minst sociala företag och ideella organisationer väntas erbjuda sysselsättning.

– Men ramarna är vida, säger Gert Sternskog. Därför vill vi ha en dialog med facket, där kärnfrågan är att sysselsättningen i fas tre inte ska tränga undan ordinarie arbeten.