Antalet sjukskrivna fortsätter att minska, och är nu nere på historiskt låga nivåer.

Antalet pågående sjukskrivningar har  minskat med nästan 24 procent den senaste tolvmånadersperioden, visar Försäkringskassans senaste statistik. I februari var 126.650 personer sjukskrivna.

Det kan jämföras med över 300.000 pågående sjukskrivningar hösten 2003.

Snabb minskning

Sedan den toppnoteringen har antalet sjukskrivna minskat oavbrutet, månad för månad.

-Lite överraskade är vi över att minskningen fortsätter i så hög takt, säger Bertil Thorslund, analytiker vid Försäkringskassan, som i sina prognoser räknat med att minskningen ska plana ut i år för att helt upphöra 2010.

Minskningen av antalet sjukskrivningar drivs av två faktorer. Dels påbörjas allt färre nya sjukfall. Dels blir de sjukskrivningar som faktiskt påbörjas allt kortare.

Sjukskrivningarna står för en mindre del av de fråvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen. Den större delen utgörs av dagar med sjuk- och aktivitetsersättning. Också de minskar, fast långsammare. I maj hade 518 000 personer sjuk- och aktivitetsersättning. Det är 23 100 färre än i maj förra året.

Hårdare regler

I fråga om sjuk- och aktivitetsersättningen tror Försäkringskassan att minskningen ska fortsätta.

Dels fyller några stora årskullar snart 65 år, och då går många personer som har sjuk- och aktivitetsersättning över till ålderspension.

Dels gör hårdare regler att färre kommer att beviljas sjuk- och aktivitetsersättning.

För att se hur mycket sjukförsäkringen belastas totalt lägger Försäkringskassan samman alla frånvarodagar som ersätts från försäkringen under en tolvmånadersperiod, vare sig det handlar om sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning. Summan delas sedan upp på alla som omfattas av försäkringen.

Det här måttet, det så kallade ohälsotalet, har minskat från drygt 43 när det var som högst till 34,8. Varje tiondel av ohälsotalet motsvarar 600.000 dagars sjukfrånvaro. Och varje dag kostar i runda tal 500 kronor. Den minskade ohälsan innebär alltså kraftigt minskade kostnader i sjukförsäkringen. Bara under de senaste tolv månaderna har kostnaderna gått ner med ungefär tio miljarder kronor.