TCO-anslutna Farmaciförbundet accepterar att veckoarbetstiden höjs från 37,5 till 40 timmar. Trots att man samtidigt kommit överens om 2,9 procents löneökning kan det innebära att timlönen i stället sänks för alla som nyanställs.

Farmaciförbundet, som till skillnad från Saco-anslutna Sveriges Farmacevtförbund organiserar alla yrkesgrupper som är anställda på Apoteket, strävade efter att höja arbetsgivarens bud på 2,0 procents påslag till riktmärket för industriavtalet på 3,0 procent.

I slutänden accepterade båda parter 2,9 procent för ett ettårigt avtal. Avtalet innehåller också en ny lägstalön som fastställs till 14.500 kronor i månaden.

Längre arbetstid

Men samtidigt har ett nytt branschavtal förhandlats fram som innebär att veckoarbetstiden ökar från 37,5 timmar till 40 timmar.

De som i dag har 37,5 timmars arbetsvecka får enligt övergångsbestämmelser behålla sin arbetstid fram till den dag de byter anställning. Därefter får de som kompensation sin lön höjd med sju procent när de går upp till 40 timmars arbetsvecka.

Men för dem som nyanställs finns ingen sådan kompensation, annat än som en rekommendation. Förutom den nu fastställda lägstalönen finns ingen ingångslön.

"Fel riktning"
Det innebär att de 2,9 procent i löneökningar som förhandlats fram helt och hållet kan ätas upp av förlängd arbetstid och i stället vändas till en lönesänkning per arbetad timme för blivande anställda med 3,53 procent.

– Ett stort steg i fel riktning, säger Tero Huhta, som tar över som ny förhandlingschef när den tidigare förhandlingschefen nu går i pension.