Jobben minskar mest i den offentliga sektorn. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

På ett år, mellan första kvartalet 2008 och första kvartalet 2009, försvann 20.000 jobb i kommunerna och ytterligare 2.000 jobb i landstingen. I den privata sektorn försvann 8.000 jobb under samma tid.

– Det är överraskande att förändringen är så stor, men det bekräftar att sysselsättningen i kommunerna minskar snabbare den här gången än under 90-talskrisen, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

– Vi får in rapporter från våra lokalavdelningar i hela landet som ger samma bild. Skolan finns i 290 kommuner. Nedskärningarna slår inte lika hårt mot enskilda orter som när stora företag varslar och skär ner. Därför får nedskärningar i skolan inte samma uppmärksamhet, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Andra sektorer växer
33.000 jobb har försvunnit i tillverkningsindustrin på ett år mellan första kvartalet 2008 och första kvartalet 2009 – men samtidigt växer andra sektorer i den privata sektorn. Framför allt ökar antalet anställda inom det bank- och försäkringsbranschen och inom företagstjänster.

De jobben finns framför allt i Stockholm.

Sverige går i otakt. I Stockholm ökade antalet privatanställda med 20.000 under det senaste året. Samtidigt försvann 7.000 jobb i privat sektor i Västra Götalands län.

En andra varselvåg
Värmland, Sörmland, Västerbotten och Norrbotten är också hårt drabbade. Där försvann 15.000 privata jobb på ett år. Bara i Värmland minskar den privata sektorn med 5.000 anställda.

I de här länen skär också den offentliga sektorn ner mest. 2.000 jobb i kommunerna försvann i Västra Götlands län. 1.500 jobb i kommunerna försvann i Värmlands län under det senaste året.

Eva-Lis Sirén talar om en andra varselvåg i skolan. Den första kom strax före årsskiftet. Då var det minskande elevunderlag som låg bakom.

– Nu är det i industriorter med krisföretag som folk sägs upp i den offentliga sektorn: Borlänge, Luleå, Trollhättan, Motala och Sandviken, till exempel. Mannen i familjen får gå från fabriken och kvinnan blir uppsagd från den offentliga sektorn. 2009 blir ett mycket tufft år men 2010 blir nattsvart, om vi inte får öronmärkta pengar till skolan från regeringen, konstaterar Eva-Lis Sirén.

Allt som allt försvann 32.000 anställda i Sverige under det senaste året. SCB:s siffror visar att nästan hela minskningen beror på att vikarier och timanställda åkte ut. 16.500 visstidsanställda försvann i kommunerna.


Tyst i den offentliga sektorn

Enligt SCB finns 172.000 vikarier och timanställda i kommunerna – mot 26.000 i tillverkningsindustrin.

Vikarierna försvinner i det tysta. Pensionsavgångar ersätts inte. Det är ett par förklaringar till att det är så tyst om nedskärningarna i offentlig sektorn.

– Många försvinner i det tysta. Vi försöker ha så bra koll som möjligt och göra nedskärningarna synliga. Det är väldigt många människor, framför allt kvinnor, som förlorar sina jobb i kommunerna, säger Ylva Thörn.