Det närmaste året kommer mellan 15.000 och 20.000 personer förlora sina jobb i byggindustrin. Under det senaste året har sysselsättningen minskat med 13.000 bland de anställda i byggbranschen.

Det framgår av en prognos från Sveriges Byggindustrier. Det är framför allt bostadsbyggandet som minskar.

Det grundläggande problemet är nedgången i efterfrågan till följ av finanskrisen, säger Fredrik Isaksson, chefekonom hos Sveriges Byggindustrier.

Under våren har det dessutom blivit svårare att få lån för både för byggföretagen och för dem som vill köpa bostäder.

Redan förra året minskat bostadsbyggandet och i år förväntas nedgången att bli 24 procent. Anläggningsinvesteringarna ökar däremot. Det handlar om utbyggnad av energisektorn och om regeringens satsning på vägar och järnvägar.

Sveriges Byggindustrier tror att bygginvesteringarna ökar mot slutet av nästa år och det medför att sysselsättningen inte längre minskar nästa år.