Sju månader av förhandlingar är slut. I dag undertecknades ett nytt avtal för de bankanställda.
– Vi är nöjda med att äntligen ha kommit överens efter så lång tid, säger Johanna Hektor, förhandlingschef för Finansförbundet.

Runt 30.000 bankanställda fick i dag ett nytt tvåårigt kollektivavtal. Det innehåller en kollektiv garanti för löneökningar på 3,6 procent under två år, och en individuell garanti på 1,2 procent eller lägst 400 kronor.

Det är betydligt lägre än de 7,5 procent, som facket krävde när förhandlingarna inleddes i oktober, men tiderna har också förändrats, säger Johanna Hektor.

– Vi är nöjda med löneökningarna när vi tittar på omvärlden och vad lågkonjunkturen ställt till med.


Nöjd arbetsgivare

Bankernas arbetsgivarorganisation (BAO) krävde ett sifferlöst avtal, men Gunilla Grenö, vd för BAO är ändå nöjd.

– Nivåerna i avtalet hamnade bra, konstaterar hon.

Finansförbundet krävde också en särskild satsning på jämställda löner. Parterna har enats om att lönekartläggningar ska göras vartannat år. De ska verka lokala för att förhindra osakliga löneskillnader, men några särskilda pengar avsattes inte att rätta till felaktiga löner.

– Vi är lite ledsna över att det inte blev några öronmärkta pengar till att utjämna löneskillnaderna. Det känns tråkigt, men vi jobbar vidare med de här frågorna, säger Johanna Hektor.


Fortsatt arbete

Partsgemensamma grupper ska fortsätta arbetet med jämställda löner under avtalsperioden, och de ska även jobba vidare med det som varit förhandlingarnas stora knäckfråga, nämligen arbetstiderna.

Arbetsgivarna ville få rätt att förlägga arbetstiden till 18:30 på alla vardagar, och inte bara en dag i veckan som tidigare var fallet. Facket sa bestämt nej, och ville behålla 17:30 som gräns. Resultatet blev en kompromiss.

– Nu kan vi förlägga arbetstiden till 18:30 två dagar i veckan och det underlättar för bankerna säger Gunilla Grenö.