Tjänstemännen på Volvo Powertrain i Köping har slutit avtal om kortare arbetstid och sänkt lön. Största problemet nu är att se till att arbetsmängden minskar i motsvarande grad.

– Det här är en kostnadsbesparing. Vi har mycket att göra. Nu gäller det att se till att arbetsmängden minskar till 80 procent. Det kommer vi att övervaka mycket noga, säger Markku Auvinen, ordförande för Unionen på Volvo i Köping.

Uppgörelsen innebär att arbetstiden minskar till 80 procent och att lönen som mest sänks med 10 procent. Markku Auvinen berättar att stödet för krisavtalet är så gott som hundraprocentigt bland Unionens medlemmar. Till följd av överenskommelsen drar företaget tillbaka varslet av 25 tjänstemän.

För en månad sedan varslade Volvo drygt 1.500 personer om uppsägning. Det rör drygt 1.300 metallarbetare och strax över 200 tjänstemän. De varslade finns på Lastvagnar, Penta, Powertrain och på Volvo Construction Equipment.

Tjänstemännens avtal i Köping är det första krisavtalet inom Volvokoncernen.

Liknande avtal är på gång för IF Metalls del på Volvo Powertrain i Skövde och Köping. På båda arbetsplatserna finns preliminära krisuppgörelser med sänkt arbetstid och sänkt lön. I både Köping och Skövde skulle krisuppgörelserna medföra att varslen drogs tillbaka.

På Powertrains anläggning i Skövde är 350 metallarbetare varslade. IF Metalls ordförande Lars Ask säger berättar att klubbens medlemmar i en omröstning ska ta ställning till det framförhandlade krisavtalet. Innan dess tänker han inte berätta om innehållet i överenskommelsen.

I Köping är 250 Volvoarbetare varslade. Verkstadsklubbens ordförande Johnny Rönnkvist förklarar att klubben kommer att göra likadant som i Skövde.

Hos Volvo Powertrain i Skövde och Köping arbetar runt 3.000 metallarbetare. Sammanlagt var på de båda orterna 1 300 varslade eller uppsagda när varslet i mitten på april lades.

På Volvo Lastvagnar i Umeå och i Göteborg har ännu inte förhandlingarna om det senaste varslet börjat.