Norska LO är ett undantag. Det är ett av få länder där arbetarfacket växer. Främst på grund av att två stora förbund har blivit bättre på att organisera arbetare från Östeuropa.

– Ett förbund har öppnat en facklig expedition i Warszawa, säger Jens Schei Hansen, informatör på norska LO.

Det är Fellesförbundet, Norges största industriförbund i den privata sektorn, som öppnat kontoret i Polen. Förbundet har besökt många arbetsplatser där östeuropéer jobbar. Det har också tryckt fackliga informationsblad på polska och andra östeuropeiska språk.

Även Fagforbundet, som organiserar anställda i kommuner, har satsat på att värva flera östeuropéer. Och det påverkar LO:s medlemsstatistik.

Fler medlemmar
Norska LO som höll kongress i förra veckan har i dag 867.000 medlemmar, vilket är drygt 40.000 fler än vid förra kongressen för fyra år sedan.

Ökningen måste dock sättas i ett större sammanhang.

Till viss del beror den på att antalet personer på arbetsmarknaden har ökat något de senaste åren.

Det finns dock en avgörande skillnad mellan facken i Norge och Sverige.

Den norska organisationsgraden har de senaste åren legat tämligen stilla kring 52 procent, uppger den oberoende norska forskningsstiftelsen Fafo. I Sverige har andelen som är med i fackförbund sjunkit kraftigt, från drygt 80 procent kring millenniumskiftet till dagens nivå kring 73 procent.

Ingen oljestrid
Inför den norska LO-kongressen verkade det som om sökandet efter olja i Nordnorge skulle bli en het fråga. På ena sidan stod förbunden som organiserade anställda inom energiindustrin, på andra sida fanns förbund som var mer oroliga för miljökonsekvenserna.

Någon strid blossade dock inte upp efter att kongressen gjort ett allmänt uttalande om att LO skulle kräva att de som söker efter olja först måste göra en bedömning av vilka miljöeffekter deras arbete får.

Kongressen beslutade även att ställa hårdare krav på lika lön för lika arbete, oavsett om lönen går till kvinnor och män. Rätten till heltid var en annan fråga som facket beslutade att driva hårdare i framtiden.