REPLIK: I en insändare i LO-Tidningen ( nr 15) vill Ulf Johansson, Kommunals avdelning Väst, skapa en konstlad bild av arbetet med att utveckla Kommunals organisation.

Vår översyn av den lokala organisationen, Kommunal i förändring, syftar till att Kommunal ska bli ett samlat och kraftfullt fackförbund. Men också ett Kommunal i förändring som vågar prova nya idéer. Vårt uppdrag är att företräda alla medlemmarna och driva deras krav. Kommunal ska kunna erbjuda hög kvalitet på den hjälp vi erbjuder medlemmarna. Vi fokuserar på tre prioriterade områden: vårt eget organisationsarbete, värna kollektivavtalen samt utveckla medlemmarnas arbetsplatser till mönsterarbetsplatser. För att lyckas med det krävs en tydlig organisation.

Kommunal är och ska vara en kraftfull organisation – från förbundskontoret, via avdelningarna, till sektioner/klubbar och medlemmarnas arbetsplatser. Därför omorganiserar Kommunal sin verksamhet.

Processen med att samordna resurserna på ett bättre sätt har vi arbetat med länge. Syftet är att frigöra tid för det arbetsplatsnära fackliga arbetet. Därför ska bland annat fler regionala fackliga företrädare utses. Ambitionen är att det ska leda till att sektionerna får en tydligare roll. Det är där den största delen av den fackliga verksamheten genomförs.

En viktig del i Kommunal i förändring är att lägga mindre tid till administration och mer tid på att nå ut till medlemmarna, som är hjärtat i organisationen. Den klara inriktningen har förbundsstyrelsen beslutat. Den bygger på våra gemensamma kongressbeslut.

Vi är nu i en första fas av arbetet med Kommunal i förändring. Inga konkreta beslut om den nya organisationen är fattade. Förbundsstyrelsen förutsätter att Ulf Johansson och samtliga förtroendevalda är med i arbetet och bidrar med sina synpunkter så att vi blir en starkare facklig organisation.

Annelie Hellander

Förste vice ordförande, Kommunal