Banverket ger upp alla krav mot Sekos företrädare som deltog i en facklig kampanj mot bolagisering. De timmar som kampanjen pågick kommer därmed att räknas som arbetstid för samtliga.

– Det var i och för sig väntat. Men principiellt viktigt, anser Per-Gunnar Andersson, ordförande i koncernfacket vid Banverket, där Seko har 3.800 medlemmar.

Direktiv från chefer
Den 22 april, dagen innan Sekos landsomfattande kampanj skulle starta, utbröt febril aktivitet bland Banverkets chefer.

I interna mejl underströk personalchefen i Borlänge att aktionen inte fick utföras på betald arbetstid. Vidare skulle de som deltog ha privat klädsel, inte sina arbetskläder.

Chefer och personalspecialister uppmanades att ”gå ut på perrongerna utsatt tid för att bevittna tillställningen”, för att kunna ”följa upp efteråt om ledigheten begärts på ett korrekt sätt”.

Fackets sak
Enligt Per-Gunnar Andersson hade samtliga deltagare i aktionen, kanske 80 förtroendevalda, begärt ledigt för fackligt arbete.

– Vad de sedan gör under den tiden är vår sak, inte arbetsgivarens.

Och då journalister började höra av sig, och fråga Banverket vad som stod på, ändrades direktiven till cheferna, enligt Seko, som sparat mejl från händelsen. Beviljade ledigheter skulle respekteras.

Men i Sydsverige har förtroendevalda som deltog i aktionen fått veta att de måste arbeta in de tre timmar som de var lediga den 23 april för att dela ut frukost och kampanjmaterial till tågresenärerna.

Sten-Olof Häll, kompetenschef vid Banverket produktion syd, motiverar detta med att personerna i fråga hade skrivit ”styrelsemöte” som motiv då de ansökte om ledighet.

– Och det var en direkt lögn. Vi var ute på perrongen och såg att de delade ut päron och apelsiner.

Banverket backar
Men sedan Seko hävdat att facket har tolkningsföreträde enligt medbestämmandelagen i fråga om de timmar som användes för aktionen är även Banverket i södra Sverige redo att backa. Sven-Olof Häll säger till LO-Tidningen:

– Jag är beredd att ändra det här. Vi tänker inte ta någon stor strid.

Sekos Per-Gunnar Andersson ser det som helt ovidkommande om de fackligt förtroendevalda sagt att ledigheten ska användas för styrelsemöte eller någonting annat.

– Det har ingen betydelse hur de utnyttjar sin ledighet. Det är helt upp till facket att bestämma.