Höjd a-kassa och sämre anställningsskydd, slopad värnskatt och höjd fastighetsskatt – Globaliseringsrådets tjänstemän föreslår kraftiga förändringar i den svenska välfärden.

I två år har regeringens globaliseringsråd beställt en rad expertrapporter om hur Sverige påverkas och kan dra nytta av den tilltagande globaliseringen.

I väntan på att rådets ledamöter ska enas om en slutrapport lägger tjänstemännen i rådets kansli själva fram sina sammanfattande förslag på förändringar. Och de är mycket omfattande.

– En del saker vill vi föra in i debatten, annat vill vi bara nämna utan att ställning, säger rådets huvudsekreterare Pontus Braunerhjelm.

Global svacka
Att global handel och globala investeringar just nu rasar är bara en svacka i den kraftiga globalisering som står för dörren, enligt rådets kansli.

När allt åter tar fart kommer enklare produktion att flytta från Sverige som aldrig förr och fram till 2015 förlorar den arbetskraftsintensiva produktionen mellan 250.000 och 350.000 jobb. Kunskapsintensiv tjänsteproduktion kommer i dess ställe.

Runt åren 2020 till 2025 är omställningen i stort sett över, och ekonomin blir åter lugnare.

Krävs reformer
För att klara dessa turbulenta år som ligger framför oss föreslår rådets kansli en rad reformer.

A-kassan bör höjas till sjukförsäkringens nivå och bli obligatorisk. Det ökar tryggheten och förbättrar a-kassans funktion i lågkonjunkturer. Samtidigt ska det bli betydligt lättare att säga upp folk, enligt kansliet.

Det ska visserligen fortfarande finnas saklig grund för uppsägning, men kriteriet ”personliga skäl” ska få en större tyngd när någon sägs upp.

Slopad turordning
Samtidigt bör turordningsreglerna avskaffas.

– De spelar ändå ingen i stora företag, samtidigt som de slår alltför hårt mot mindre företag, säger Pontus Braunerhjelm.

Arbetsmarknadsutbildningen bör vidare byggas ut, både i längd och i antal platser.

Fastighetsskatt åter
Socialförsäkringssystemen bör bli mer försäkringsmässiga, det vill säga att varje del som ingår ska bära sina egna kostnader, och vården bli effektivare så att folk kommer tillbaka i arbete snabbare.

Fastighetsskatten bör återinföras, momsen bli lika hög på allt, även på mat och böcker, och marginalskatten bör tas ned till maximala 50 procent¬.

Kansliet vill också att värnskatten avskaffas och öppnar för ytterligare steg mot det kontroversiella systemet med platt skatt. Det vill säga ett system där skatt inte längre tas ut efter bärkraft, utan där alla – rika som fattiga – betalar lika mycket skatt på varje tjänad hundralapp.

Höjd pensionsålder
Sverige har under lång tid satsat stort på forskning och utveckling. Det bör behållas och förstärkas, anser kansliet, och föreslår ännu högre forskningsanslag. Kansliet vill också se högre studielån, högre lärarlöner och speciella ”Nobelanslag” för att rekrytera internationella toppforskare till svenska lärosäten.

Det sista kontroversiella förslaget är att höja pensionsåldern och indexera den till livslängden, så att när medellivslängden höjs så höjs också pensionsåldern.

Efter Kristi Himmelsfärdshelgen ska Globaliseringsrådets ledamöter lämna sin slutrapport.

Svårt att enas
I rådet sitter – förutom ministrarna Carl Bildt, Lars Leijonborg, Sven Otto Littorin, Mats Odell och Maud Olofsson – också representanter från Sveriges största företag, likväl som rektorerna på våra främsta lärosäten. Där sitter också ordförandena för de fackliga centralorganisationerna, vd Urban Bäckström från Svenskt Näringsliv och ekonomiprofessorn Lars Calmfors.

Förutsättningarna för att alla dessa ska kunna enas om en gemensam slutrapport utifrån den rapport som nu lämnats åskådliggörs nog bäst av Pontus Braunerhjelms inledande ord när han i dag överlämnade rapporten.

– Omslaget kan vi nog alla enas om att det är snyggt även om det kan råda olika mening om våra policyförslag.